Chuyên chở: Điều quý vị cần biết cho niên khoá 2015-2016

Khi ngày khai giảng đã đến hôm thứ Hai, Sở Chuyên Chở HISD đang sang số cho một hành trình an toàn và êm thắm để khởi sự niên khoá mới.

Các nhân viên sở Chuyên Chở HISD trong trung tâm thì sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào của quý vị về tuyến đường xe buýt.

Các phụ huynh phải đã nhận được một tấm thiệp qua bưu điện và tối thiểu hai lần điện thoại về thông tin tuyến đường xe buýt của con em.

Để được trả lời nhanh hơn, một trung tâm tiếp khách đã được tái thiết lập vào năm nay để trả lời bất cứ thắc mắc nào về tuyến đường xe buýt. Bây giờ, phụ huynh và trường có thể gọi số 713-613-3040 từ 6g sáng đến 6g chiều để được giúp đỡ về các vấn đề liên quan đến sự chuyên chở. Trung tâm này sẽ mở cửa tối thiểu 30 ngày. Thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha cũng có mặt để giúp đỡ.

Muốn biết thông tin về điều kiện chuyên chở và các trạm ngừng, hãy liên lạc với trường hay vào đây.