Sức mạnh của truyền thông xã hội giúp trường Rusk chế ngự sức mạnh mặt trời

Các học sinh tại trường Rusk của HISD sẽ không bao lâu trồng thực phẩm hữu cơ cho các tổ chức từ thiện trong vùng, sau khi trường này hoàn tất việc xây cất một nhà vòm kính dùng ánh mặt trời được tài trợ bởi một ngân khoản $25,000 từ State Farm Youth Advisory Board.

Trường này đã chiếm được ngân khoản này trong năm 2012 qua chương trình “Cause An Effect” của công ty này (sau này được đặt tên là “Neighborhood Assist”), một cuộc thi đua trực tuyến kiếm phiếu cho các mục đích địa phương qua truyền thông xã hội. Một nhóm học sinh chọn 100 mục đích trong một lãnh vực gồm 3,000, và các người bỏ phiếu trong trang Facebook của State Farm chọn 40 mục đích hàng đầu.

Các học sinh, ban giảng huấn, và các nhân viên trường Rusk đã ăn mừng ngày khánh thành nhà kính mới trong trường với nghi thức cắt băng hôm 23 tháng Mười.

“Đồ án này sẽ cho phép học sinh giúp đỡ người khác trong cộng đồng theo một cách tích cực,” giáo chức Brenda Boyer nói. “Vòm kính này cũng sẽ được dùng như một phòng thí nghiệm khoa học cho các học sinh Vườn Trẻ đến lớp tám của chúng tôi.”

Bà Boyer nói thêm rằng đồ án này bắt rễ từ dịch vụ cộng đồng, và học sinh sẽ dùng nhà kính này để trồng thực phẩm hữu cơ để tặng cho trung tâm vô gia cư Star of Hope và ngân hàng thực phẩm địa phương.