Việc thu hồi thuốc “epinephrine” có thể ảnh hưởng đến học sinh HISD

Em có phải là một trong hơn 900 học sinh HISD bị dị ứng với loại thực phẩm hay thể chất nào đó? Nếu vậy, và nếu em có mang theo thuốc epinephrine chích khi khẩn cấp, hãy kiểm lại thuốc này để biết chắc đó không phải là loại thuốc bị thu hồi.

Nhà chế tạo Sanofi US vừa ra lệnh thu hồi tất cả các thuốc chích epinephrine “Auvi-Q”  vì có thể bơm ra lượng thuốc không chính xác. Công ty này tự ý thu hồi tất cả thuốc Auvi-Q hiện có trên thị trường (cả hai loại 0.15 mg và 0.3 mg), gồm số lô 2299596 cho đến 3037230, sẽ hết hạn vào tháng Ba 2016 cho đến tháng Mười Hai 2016.

Người dùng thuốc Auvi-Q được khuyên hãy liên lạc với nơi cung cấp ngay lập tức để có một loại thuốc thay thế, và bệnh nhân chỉ dùng Auvi-Q nếu không có loại thuốc khác. Công ty Sanofi US sẽ bồi hoàn tiền mua thuốc mới.

Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào trang U.S. Food & Drug Administration.