Tổng giám đốc lâm thời nhấn mạnh đến những nối kết giữa kỹ nghệ và giáo dục trong hội nghị chuyên đề “East End Chamber”

“Điều thật quan trọng là học sinh chúng ta ngày nay có nhiều hơn là giáo dục căn bản,” TGĐ Lâm Thời của HISD là Ken Huewitt nói với các tham dự viên trong tổ chức thường niên lần thứ tư Houston East End Chamber of Commerce Education Symposium: Building an Effective Workforce. “Các em đi vào một thị trường toàn cầu, và điều đó có nghĩa các em phải biết hai ngôn ngữ và hai văn hóa.”

Là diễn giả chính trong bữa điểm tâm, ông Huewitt bắt đầu với việc đề cao những sự hợp kỹ nghệ giữa các trường HISD và các doanh gia East End, gồm trường Energy Institute và BP; trường Chavez và NASA; trường Austin và các kỹ nghệ hàng hải; và trường Rusk và Baylor College of Medicine.

“Những hợp tác kỹ nghệ này cho phép học sinh HISD biết đến các ngành nghề thực tại qua việc giáo dục hàng ngày,” ông Huewitt nói.

Được tổ chức vào ngày thứ Tư, 27 tháng Tư, tại Federal Reserve Bank, mục tiêu của hội nghị chuyên đề này là xây dựng một nhịp cầu giữa kỹ nghệ và giáo dục để bảo đảm rằng lực lao động tương lai sẽ có thể đáp ứng các nhu cầu của giới thương mãi trong vùng East End của Houston.

“Hội nghị này là một cách cho các kỹ nghệ, nhà giáo dục, và nhà lãnh đạo cộng đồng cùng đến với nhau để giúp thiết lập một ống dẫn mà nó sẽ đưa con em chúng ta từ trung học lên đại học và đi làm,” Chủ Tịch Phòng Thương Mãi East End là Frances C. Dyess nói.

Ông Huewitt còn để cập đến việc thiết hụt ngân quỹ $107 triệu của HISD sẽ ảnh hưởng thế nào đến East End, ông nói, “Điều quan trọng là các chương trình sáng tạo có ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh phải nở rộ. Tôi đang làm việc với Ủy Ban Giáo Dục để bảo đảm rằng các trường HISD có số đông học sinh thuộc diện nghèo sẽ được chia sẻ đồng đều các ngân quỹ của khu học chánh.”

Ông tổng giám đốc lâm thời còn đề cập đến nhu cầu của lớp Vườn Trẻ (Pre-K) nguyên ngày; sự quan trọng của văn hóa; việc mở rộng các trường có hai ngôn ngữ của HISD; và những tiến bộ lớn HISD đã thực hiện khi giúp học sinh được nhận vào các đại học và có học bổng để trả học phí.

“Chúng tôi hãnh diện về Teach Forward Houston, sự hợp tác mở đầu với Đại Học Houston để giúp tuyển mộ và huấn luyện thế hệ giáo chức sắp tới ngay ở đây trong cộng đồng chúng ta,” ông Huewitt nói. “Chúng tôi hứa với các học sinh lớp 12 rằng HISD sẽ trả học phí đại học để đổi lấy bốn năm phục vụ trong một trường HISD thiệt thòi.”

Ông Huewitt kể ra sự kiện rằng hơn một nửa nhóm đầu tiên của Teach Forward Houston là người nói tiếng Tây Ban Nha, cũng như số gia tăng các giáo chức và ban quản trị nói tiếng Tây Ban Nha trong HISD.

Ông Huewitt còn nhắc rằng chương trình bông phiếu của HISD đang cung cấp ngân khoản để xây lại hay tân trang các trường trong vùng East End, gồm Milby High School, Eastwood Academy, Austin High School.

Các nhà lãnh đạo HISD khác có trong hội nghị này gồm Phụ Tá TGĐ về Chuẩn Bị Ngành Nghề Mike Love, Hiệu Trưởng Roy de la Garza của trường Milby, Hiệu Trưởng Steve Guerrero của trường Austin, và Phụ Tá TGĐ về “Linked Learning” là Kregg Cuellar. Nghị Viên Texas Sylvia Garcia và Giám Đốc Giáo Dục Thành Phố Houston Juliet Stipeche cũng tham dự.