Nhìn từ trên cao việc xây cất theo bông phiếu

Việc xây cất trường đang tiến hành trên toàn thành phố ở một nhịp độ kỷ lục khi các nhóm đồ án làm việc để thi hành chương trình bông phiếu trị giá $1.89 tỉ của học khu. Với khoảng hai chục đồ án hiện đang xây cất, rất có thể quý vị đã thấy được một vài công việc này tiến hành.

Với cái nhìn từ trên cao về một số địa điểm, hãy xem các hình ảnh chụp từ trên không vào tháng Năm.

<!–<!–
Bond Bird’s eye view – Images by Houston Independent School District

Chương trình bông phiếu được cử tri tán thành của HISD kêu gọi việc tái thiết hay tân trang 40 trường, gồm 29 trường trung học II cấp. Một khi hoàn tất, HISD sẽ có một chuỗi các trường trung học tối tân nhất trong nước.

Chương trình bông phiếu này còn bao gồm các đồ án mà chúng sẽ có lợi cho học sinh trên toàn học khu, gồm $100 triệu để nâng cấp kỹ thuật, $44.7 triệu để thay thế các sân vận động và cải tiến cơ sở thể lực, $35 triệu để tân trang các phòng vệ sinh trường trung học I cấp, và $17.3 triệu để cải tiến sự an ninh và an toàn.

Các trường dự định sẽ mở cửa đúng lúc khai giảng niên khoá 2016-2017 gồm các trường tiểu học Condit và Mark White, các trường trung học II cấp North Houston Early CollegeSouth Early College, trường Mandarin Immersion Magnet School, và (ngoài bông phiếu) trung tâm North Forest Early Childhood Center.