Monthly Archives: June 2016

HISD hãnh diện về một nửa các trường tiểu học, trung học các cấp đứng đầu trong vùng

Khu học chánh là nhà của các trường Số 1 ở mọi cấp thứ hạng trên toàn tiểu bang

Các trường của Khu Học Chánh Houston chiếm một nửa trong 10 chỗ đứng đầu danh sách các trường công lập tốt nhất trong vùng của “2016 Children at Risk”.

Thêm vào đó, các trường HISD còn chiếm hạng Nhất toàn tiểu bang trong mọi loại, với trường River Oaks chiếm hạng Nhất trong các trường tiểu học, trường T.H. Rogers chiếm hạng Nhất trong loại trường trung học I cấp, và trường DeBakey High School for Health Professions chiếm hạng Nhất cấp trung học II cấp.

Các thứ hạng này được công bố hôm thứ Hai trong một buổi lễ được tổ chức tại trường Pilgrim Academy của HISD, trường này được vinh dự đặc biệt là một trường Gold Ribbon (giải vàng), công nhận các trường thành tích cao nhất, nghèo nhất trong vùng.

“Houston giúp cho kinh tế quốc gia, và các trường có thành tích cao của chúng tôi là bộ máy đó,” Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục HISD là ông Manuel Rodríguez Jr. nói. “Các thứ hạng này củng cố tình trạng của HISD là khu học chánh thành phố lớn tốt nhất ở Hoa Kỳ.”

Được công bố hàng năm, những thứ hạng của Children at Risk được dựa trên thành tích học vấn của học sinh. Những thứ hạng này dựa trên sự gia tăng thành tích và chuẩn bị đại học như được đo lường thành tích trên bài SAT, các bài thi Advanced Placement và bài thi International Baccalaureate.

“Chúc mừng các hiệu trưởng, giáo chức và nhân viên, họ đang chuẩn bị học sinh trong các trường trên toàn thể Houston để học lên cao và với ngành nghề nhiều hứa hẹn,” ông TGĐ Lâm Thời Ken Huewitt nói. “Houston là một thành phố vững mạnh vì cộng đồng chúng ta có một lịch sử lâu dài, bền bỉ hỗ trợ giáo dục công cộng.”

Các trường trung học II cấp của HISD thuộc 10 trường đứng đầu

DeBakey High School for Health Professions (1)

Carnegie Vanguard (2)

Eastwood Academy (3)

Challenge Early College (5)

HS for the Performing and Visual Arts (6)

Các trường trung học I cấp của HISD thuộc 10 trường đứng đầu

T.H. Rogers (1)

Lanier (3)

Pin Oak (8)

Project Chrysalis (9)

Wharton Dual Language (10)

Các trường tiểu học của HISD thuộc 10 trường đứng đầu

River Oaks (1)

T.H. Rogers (3)

Horn (4)

West University (5)

Bush (9)

Các trường HISD còn nhận được một nửa trong 10 Giải Vàng danh dự từ tổ chức Children at Risk. Các trường thành tích cao, nghèo nhất của HISD là: De Chaumes ES, Park Place ES, Lyons ES, Ed White ES, Pilgrim Academy, và Sharpstown HS.

Bertha Espinosa-Garza được chọn là tân hiệu trưởng trường Tiểu Học Golfcrest

Thật vô cùng vui sướng để thông báo rằng bà Bertha Espinosa-Garza là tân hiệu trưởng của trường Golfcrest Elementary. Bà từng làmột phần tử của Nhóm HISD trong 16 năm, phục vụ cấp tiểu học là chuyên gia giảng dậy, huấn luyện đọc viết, và giáo chức song ngữ. Gần đây nhất, bà phục vụ hai năm làm hiệu phó trường Tiểu Học Briscoe. Bà Espinosa-Garza hoàn tất bằng cử nhân tại đại học University of Houston-Downtown và bà lấy bằng tiến sĩ tại đại học Concordia University ở Austin.  Bà có bằng cử nhân về khoa học trong Giáo Dục Song Ngữ và tiến sĩ về Lãnh Đạo Giáo Dục.

Những Thay Đổi Nhân Sự và Tổ Chức Văn Phòng các Trường

Khi HISD chuẩn bị cho niên khoá 2016-2017, khu học chánh đang có những bước cần thiết để xếp đặt lại nhóm văn phòng trung ương cách tốt nhất nhằm hỗ trợ sự giảng dậy và học hành. Cũng thế, như một hậu quả của $165 triệu HISD phải trả lại cho tiểu bang, học khu đang có những thay đổi về tổ chức cũng như nhân sự ở cấp chỉ huy và toàn thể các sở trung ương.

Để thiết lập hệ thống hỗ có ý nghĩa hơn và hướng về cộng đồng cho các hiệu trưởng, HISD sẽ chuyển đổi từ một cơ cấu học đường tổ chức theo cấp bậc và thứ hạng trách nhiệm, mà nó có thể thay đổi từ năm này sang năm khác, sang một cơ cấu được tổ chức theo vùng. Cơ cấu này sẽ không thay đổi bất thường, và sẽ giúp nhóm hỗ trợ học đường nhận diện và giải quyết các khoảng cách biệt về giảng dậy trong toàn thể khuôn khổ dưỡng dục trong khi nối tiếp với các cộng đồng với các nguồn năng cần thiết và dịch vụ văn phòng trung ương.

Các phần tử sau đây được ấn định để đứng đầu năm khu vực:

Vùng bắc: Ts. Grenita Lathan

Vùng nam: Ts. Sam Sarabia

Vùng đông: Mr. Jason Bernal

Vùng tây: Ts. Jocelyn Mouton

Trường không khu vực/charters: Ts. Esther Omogbehin

Tất cả năm người được ấn định, trước đây đã từng là Trưởng Học Đường trong HISD. Ts. Lathan trước đây là Trưởng Học Đường các trường tiểu học chuyển tiếp trong niên khoá 2015-2016. Bà đến HISD sau khi làm giám đốc các trường của Peoria Public Schools, ở đây bà trông coi gần 14,000 học sinh và 2,700 nhân viên. Ts. Sarabia là một quản trị viên kỳ cựu của HISD, trước đây ông là Trưởng Học Đường các trường tiểu học. Trong 28 năm làm việc với HISD, Ts. Sarabia từng là giám đốc vùng, hiệu trưởng điều hành, và hiệu trưởng.

Ông Bernal, người đứng đầu các trường trung học chuyển tiếp khi là Trưởng Học Đường, ông gia nhập HISD vào tháng Sáu 2015 sau khi làm chủ tịch các trường YES Prep, mà nó chiếm được hạng nhất giải Broad Prize for Public Charter Schools năm 2012. Ts. Mouton từng phục vụ là Trưởng Học Đường và Viên Chức Hỗ Trợ Học Đường cho HISD, ở đây bà từng phục vụ là một người viết học trình, giáo chức, hiệu trưởng, và hiệu trưởng điều hành. Và Ts. Omogbehin, cũng là một quản trị viên kỳ cựu với một quá khứ nhiều thành công trong việc cải tiến các trường ở mọi cấp, từng phục vụ là Trưởng Học Đường cho các trường trung học và là một Viên Chức Hỗ Trợ Học Đường kể từ khi gia nhập học khu năm 2014.

Năm người này sẽ đem theo nhiều kinh nghiệm đa dạng và những thành tích đáng kể và sẽ phục vụ cộng đồng chúng ta cách tốt đẹp.

Cơ cấu mới sẽ có hiệu lực từ 1 tháng Bẩy. Tất cả năm Trưởng Học Đường và các Viên Chức Hỗ Trợ Học Đường của họ sẽ nằm trong Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White.

Zabeth Parra-Malek được chọn làm tân hiệu trưởng trường Tiểu Học Benavidez

Zabeth Parra-Malek được chọn làm tân hiệu trưởng trường Tiểu Học Benavidez. Bà từng là một chuyên gia giảng dậy tại trường Tiểu Học Cunningham, một chức vụ bà đã giữ từ năm 2013. Sau khi nhận được bằng cử nhân về tiếng Tây Ban Nha của Đại Học Houston, bà bắt đầu sự nghiệp trong HISD là giáo chức song ngữ lớp một tại trường Tiểu Học Scott. Trong tám năm, bà Parra-Malek phục vụ học sinh như một giáo chức song ngữ và hai ngôn ngữ. Vào năm 2008, bà Parra-Malek chuyển từ lớp học sang hành chánh, làm điều hợp viên giảng dậy tại các trường tiểu học Jaime Davila và Port Houston. Bà Parra-Malek có bằng tiến sĩ về quản trị và giám thị của Đại Học Phoenix.

Trường “South Early College” được TEA chọn là một trường STEM

Trường “South Early College High School” được chọn là một trong 23 trường mới “Texas Science, Technology, Engineering and Mathematics” (T-STEM) cho niên khoá 2016-2017 bởi Cơ Quan Giáo Dục Texas.

Các trường T-STEM là trường trung học nghiêm nhặt chú trọng đến việc cải tiến sự giảng dậy và học hành trong các môn khoa học và có liên quan đến toán, với một mục tiêu là gia tăng số học sinh theo học và đi vào các ngành nghề STEM. Các trường được coi là T-STEM phục vụ học sinh trong các lớp 6-12 hoặc 9-12.

Đây là trường đầu tiên của HISD được coi là T-STEM. Với việc cho thêm 23 trường mới, giờ đây Texas có 121 trường được tiểu bang coi là T-STEM Academies.

Với sự ấn định mới này viện T-STEM của trường South Early sẽ được gọi là South Early College High School Advance Technology Institute. Là một trong năm trường dậy sớm môn đại học trong HISD, trường South Early là trường magnet STEM duy nhất trong khu học chánh dậy sớm các môn ở cấp đại học. Học sinh ở đây có thể kiếm bằng cán sự miễn phí từ Đại Học Cộng Đồng Houston trong khi vẫn ở trung học.

Vào tháng Tám, trường này, hiện đang bao gồm viện Jones Futures Academy, sẽ nhận được môt cơ sở mới tọa lạc trong khuôn viên trường HCC South theo chương trình Bông Phiếu 2012 của HISD. Cơ sở mới rộng 57,000 bộ-vuông sẽ chứa đến 400 học sinh và với đặc điểm là chỗ học uyển chuyển hỗ trợ cho các chương trình kỹ thuật của trường này – gồm khoa điện toán, kỹ sư nhu liệu, và advanced artificial intelligence và rôbô tự động hóa.

“Sự ấn định này cho trường chúng tôi không thể xảy đến vào thời điểm tốt hơn khi chúng tôi chuẩn bị di chuyển vào môi trường học hành của thế kỷ 21,” Hiệu Trưởng Steven Gourrier của trường South Early nói. “Trở nên một học viện T-STEM sẽ gia tăng các môn được trường cung ứng bằng cách cho phép các nhà giáo dục được nhận thêm sự huấn luyện về STEM. Chúng tôi sẽ được cung cấp với nhiều sự giao tiếp kỹ nghệ mà nó sẽ giúp đưa học sinh vào việc thực tập STEM và cơ hội được dìu dắt. Qua sự hợp tác với HCC và Ủy Ban Nhân Dụng Texas, học sinh cũng sẽ có thể hoàn tất các chứng chỉ kỹ nghệ cộng với một bằng cán sự, đưa học sinh vào thêm nữa trong STEM và giúp chúng tôi đạt được mục tiêu là chuẩn bị học sinh cho những công việc tương cao trong tương lai.”

THÔNG BÁO VỀ CUỘC HỌP CÔNG CỘNG ĐỂ THẢO LUẬN VỀ NGÂN SÁCH VÀ ĐỀ NGHỊ THUẾ XUẤT

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức một cuộc họp công cộng vào lúc 9g sáng ngày 16 tháng Sáu trong Thính Đường của Bộ Giáo Dục tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th St. Houston, TX 77092. Mục đích của buổi họp là để thảo luận về ngân sách của khu học chánh mà nó sẽ ảnh hưởng đến thuế xuất sẽ được thông qua. Công chúng được mời tham dự để thảo luận.

Nhấn vào đây để biết thêm về đề nghị ngân sách của HISD năm 2017 (Anh ngữ)

Nhấn vào đây để biết các Căn Bản Ngân Sách HISD (Anh ngữ)

Các tham dự viên chương trình HIPPY 2015-2016 quy tụ mừng lễ tốt nghiệp

Sở Sinh Hoạt Gia Đình và Cộng Đồng (FACE) của HISD vào hôm thứ Ba đã tổ chức một lễ cuối niên khoá tại trường Trung Học Chavez để chúc mừng các học viên tốt nghiệp chương trình 2015-2016 HIPPY (Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters – Dậy tại nhà cho phụ huynh có con nhỏ).

Trên 500 phụ huynh và con em đã hoàn tất chương trình này năm nay. Sở FACE đã tổ chức hai cuộc họp khác tại trường Trung Học Fondren vào ngày 16 tháng Năm và tại Sam Houston MSTC vào ngày 18 tháng Năm. Tổng cộng hai buổi này vinh danh thêm 1,281 tham dự viên.

Chương trình miễn phí, tại nhà giúp phụ huynh chuẩn bị con em nhỏ để được thành công học vấn trong 30 tuần. Phụ huynh được dậy về các sinh hoạt giáo dục mà sau đó họ lập lại với con em trong suốt tuần.

<!–<!–
20160531_HIPPYcelebration – Images by Houston Independent School District

Các tham dự viên trong cả ba sinh hoạt này đều có thể vui thích nghe nhạc Mariachi do ban El Güerito de Oro trình bày và để nghe những câu chuyện từ chính tác già và cố vấn giáo dục là Claudia Macias. Nhờ các hợp tác viên cộng đồng mà phụ huynh có được các nguồn tài nguyên.

Trong sinh hoạt hôm thứ Ba tại trường Chavez, Chủ Tịch UBGD HISD là Manuel Rodriguez, Jr. đã có bài diễn thuyết, ca ngợi các phụ huynh vì có những bước tiến để giúp giáo dục con em mình.

“Quý vị đang thi hành công việc quan trọng nhất trong đời: tích cực tham dự trong việc giáo dục con em mình,” ông Rodriguez nói.

Trung Học Yates tổ chức lễ vỡ đất để mừng trường mới

<!–<!–
20160602_Yates – Images by Houston Independent School District

Hiệu Trưởng Ken Davis trường Trung Học Yates đã có một lời hứa sôi nổi vào hôm thứ Năm khi ông nói với đám đông học sinh, cựu học sinh và những người hỗ trợ trường, họ quy tụ để cử hành lễ vỡ đất cho trường mới trị giá $59.4 triệu.

“Tôi hứa với quý vị, cũng như tôi từng hứa với cộng đồng và các em mà tôi phục vụ, tôi sẽ thi hành hết sức mình để biến các ước mơ của các em trở thành hiện thực,” ông Davis nói, nhiều tiếng vỗ tay làm gián đoạn bài nói chuyện của ông. “Có lẽ tôi không đến đỉnh núi với quý vị, nhưng tôi sẽ bảo đảm con đường ấy được lót gạch để quý vị đến đó.”

Lễ vỡ đất sáng thứ Năm đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử trường Trung Học Yates, nó đang được xây lại theo chương trình Bông phiếu 2012 được cử tri tán thành của Khu Học Chánh Houston.

Tọa lạc trong Khu Ba của Houston, trường mới sẽ có đặc điểm là một lối vào thật lớn có các cửa sổ lớn nối các lối vào trước và sau cũng như các chỗ học uyển chuyển thuận tiện cho chương trình truyền thông và hàng hải của trường này. Trường cũng có một cánh trình bày với thính đường, chỗ cho nghệ thuật và JROTC, và một thao đường và khu thể thao.

Việc xây cất trường mới, được xây cạnh cơ sở hiện thời, bắt đầu vào hè này. Một khi trường mới hoàn tất, cơ sở cũ sẽ bị phá hủy lấy cho cho sân thể thao và bãi đậu xe.

Tiếng nhạc vang vọng trong thính đường hôm thứ Năm khi ban nhạc Jack Yates Marching Motion Band trình diễn, được hộ tống bởi nhóm chào cờ Golden Wave của trường. Các cựu học sinh Yates, nhiều người mặc đồng phục mầu đỏ và vàng, đã đứng lên và hát lớn khi ban nhạc chơi bài hát của trường này.

“Thật phấn khởi chừng nào khi được chứng kiến lịch sử thay đổi,” Chủ Tịch Ủy Ban Học Sinh 2016-2017 và Emcee Amber Felder nói, khi bà mở đầu chương trình.  “Hôm nay, chúng ta âu yếm đón nhận di sản phong phú của trường chúng ta… trong khi còn mở đầu một tương lai mới đầy hứa hẹn.”

Gần một tá các viên chức dân cử đã lần lượt ngỏ lời chúc mừng và hỗ trợ. Trong đó có Ủy Viên Giáo Dục HISD Jolanda Jones, Dân Biểu Hoa Kỳ Al Green, Dân Biểu Hoa Kỳ Shelia Jackson Lee, Ủy Viên Vùng 1 Quận Harris Gene Locke, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Houston Dwight Boykins, và Ủy Viên Đại Học Cộng Đồng Houston Carolyn Evans-Shabazz, cũng như các đại diện từ các văn phòng Nghị Sĩ Rodney Ellis và Dân Biểu Garnet Coleman.

“Đây là bước đầu tiên giúp người ta muốn trở lại Yates,” bà Jones nói, bà điều khiển học khu trong đó có trường Yates. “Tôi muốn trường trở về tình trạng tốt đẹp như một viên ngọc của Vùng Ba, viên ngọc của phía nam.”

Cũng tham dự là Hội Viên Nhóm Cố Vấn Đồ Án Yates là Arva Howard và Mục Sư Nhà Thờ Tin Lành Holman Street là Manson Johnson.

Trong 90 năm qua, trường Yates cảm được một thành tích chưa từng có trong lịch sử, bà Howard nói với cử tọa, khi nhận xét rằng đó là trường duy nhất đào tạo các chủ tịch đại học, tướng lãnh quân đội, thẩm phán liên bang, ký giả phát thanh, các ông trùm truyền thông, và kỹ sư dầu hỏa, cũng như các đội bóng rổ vô địch và các người đoạt các giải thưởng Emmy, Tony và Grammy.

“Yates là nơi sinh trưởng của sự tuyệt hảo,” Howard nói, bà là một phần tử của lớp 1969. “Tôi rất hãnh diện là một học sinh tốt nghiệp Yates, và tôi rất hãnh diện là một phần trong quý vị.”

Học sinh lớp mười Sammarie Blake của nhóm Golden Wave thuộc các học sinh trình diễn trong lễ vỡ đất. Trong y phục lấp lánh, Blake nói em thật nóng lòng để được học về kỹ thuật mà trường mới sẽ cung cấp.

“Em thật hồi hộp,” cô bé 15 tuổi nói. “Em đã sẵn sàng vào trường mới.”

Sau khi buổi lễ vỡ đất kết thúc, nhiều cựu học sinh chen nhau đứng chung quanh các hộp cát để xem các đồng môn dùng xẻng vàng xúc đất. Trong những người đó là Debra Smith-Stevens, một phần tử của Lớp 1974 và tự diễn tả là “Yates-ite.”

“Tôi hồi hộp quá – đây là dinh cơ của tôi, đây là trường của tôi,” cựu học sinh này vừa nói vừa liếc nhìn đến thính đường. “Nhưng tôi phấn khởi về những gì sẽ xảy ra trong trường Yates. Tôi muốn thấy nói vươn lên.”

Các học sinh lớp 12 chia sẻ câu chuyện thật cảm động về hành trình đến ngày tốt nghiệp

Ghi chú của Ban Biên Tập: Hàng ngàn học sinh lớp 12 của HISD sẽ nhận bằng trung học trong các buổi lễ ra trường trên toàn học khu. Nhiều học sinh phải vượt qua những hoàn cảnh khó khăn trong hành trình giáo dục. Chúng tôi chia sẻ một vài câu chuyện của các em trong tuần này.

Với học bổng toàn phần, học sinh lớp 12 trường Davis là người đầu tiên trong gia đình vào đại học

iamready_fb_Almandarez

Odallis Almendarez là người đầu tiên trong gia đình vào đại học. Cô được nhận học bổng toàn phần của trường Dickinson College ở Carlisle, tọa lạc ở phía đông nam Pennsylvania. Cô dự định học về khoa chính trị.

Almendarez là một người không biết tiếng Anh khi mới đến trường.

“Điều đó thật khó khăn, nhưng không ngăn cản em chăm chỉ và luôn cố gắng để thuộc 10 phần trăm học sinh đứng đầu lớp,” cô nói. “Em muốn làm cha mẹ hãnh diện và trở nên một tấm gương cho em gái 12 tuổi.”

Almendarez đặc biệt biết ơn Quản Lý Chương Trình EMERGE là Lisle Bull, bà dìu dắt cô và giúp cô nộp đơn vào đại học. Người học sinh lớp 12 này là người đầu tiên tham dự chương trình EMERGE Fellowship khi chương trình bắt đầu tại trường Davis High School.

Em cũng biết ơn mẹ em, là người luôn hỗ trợ và rất tích cực về bất cứ gì cô con gái thi hành.

“Tỉ như, bà sẽ nói, ‘Con phải vào đại học đó’, ‘Con phải kiếm được một học bổng,’ ‘Con sẽ làm bài thi giỏi,’” Almendarez nói.

Người học sinh lớp 12 này hiện là phó chủ tịch của hội National Honor Society và là thủ quỹ trong những năm lớp 10 và 11. Em xếp hạng ba trong lớp 12.

Almendarez thường đứng đầu lớp, tốt nghiệp là một thủ khoa trường trung học John Marshall Middle School. Trong thời gian rảnh rỗi, em thích tình nguyện, đọc sách, bơi lội, và vẽ.

“HISD đã chuẩn bị cho em để vượt qua mọi trở ngại,” em nói. “Em biết em sẽ thành công ở Dickinson.”

Người tị nạn triển nở ở trường Westbury, sẽ tốt nghiệp với học bổng toàn phần để học về ngành cơ thể trị liệu

iamready_fb_bouanga

Ludreche Bouanga 11 tuổi khi em đến Houston với gia đình từ Gabon, một quốc gia bị chia đôi bởi đường xích đạo trên bờ biển Đại Tây Dương ở Phi Châu.

Người tị nạn trẻ này không nói được tiếng Anh và biết rất ít về văn hóa Hoa Kỳ khi em khởi sự là một học sinh trung học I cấp trong HISD. Bảy năm sau, em 18 tuổi và tốt nghiệp trường Trung Học Westbury với một học bổng để theo học trường Allen Community College ở Kansas, ở đây em dự định theo học về cơ thể trị liệu và chạy đua và đường trường.

Em nói, “Em không nghĩ điều đó có thể. Nhưng em được gặp một số người, họ giúp em cho đến nay.”

Trong những người hỗ trợ em nhiều nhất là bà mẹ, người mà Ludreche cho rằng đã thúc giục em trong những lúc khó khăn. “Mẹ em thường nói là con có thể đạt được bất cứ gì nếu con có kiến thức.”

Khi theo học cơ thể trị liệu, Ludreche hy vọng sẽ bao gồm sự ưa thích của em về sự vận động cơ thể với ước ao giúp đỡ người khác, nhất là mẹ em. Em nói, “Mẹ em luôn than phiền về đôi chân. Em muốn tìm ra một cách để giúp đời sống bà tốt hơn.”

Là một người tình nguyện từ lâu cho Partnership for the Advancement and Immersion of Refugees, một tổ chức vô vị lợi hỗ trợ những người mới đến Houston, Ludreche còn nhất định hỗ trợ các người trẻ mới đến Hoa Kỳ.

Em nói, “Em nói với họ là đừng sợ bày tỏ bất cứ gì. Hãy ước mơ, hãy chăm chỉ làm việc cho ước mơ đó, và mọi sự đều có thể.”

Hiệu Trưởng Susan Monaghan của trường Westbury diễn tả Ludreche như một “nhà lãnh đạo bẩm sinh.” “Em sẽ thành công trong đời bất kể điều gì em quyết định làm,” bà nói.

Với việc di chuyển vào đại học sắp tới, Ludreche thú nhận là em vừa lo vừa phấn khởi về thách đố sau cùng này. Em nói, “Em sẽ chỉ phải chú trọng đến mục đích của mình và nhớ rằng tại sao em ở đó.”

Học sinh tốt nghiệp trường Challenge Early College HS mong đợi phục vụ đời sống

iamready_fb_price

Chianti Price chọn nghề nghiệp tương lai vì hai lý do: đức tin và y tế.

“Em muốn là một y tá,” học sinh thủ khoa trường Challenge Early College High School nói. “Từ khi còn trẻ, em luôn muốn học hỏi về cơ thể con người.”

Khi em không giúp bệnh nhân, em sẽ rao giảng về đức tin của mình. Em hy vọng giờ làm việc bất thường của một y tá sẽ cho phép em có chút thời giờ để thường xuyên tình nguyện là một tín đồ Jehovah’s Witness.

Chianti sẽ tốt nghiệp với bằng cán sự về khoa học và đang theo học y tá tại UT Health Science Center Houston College of Nursing trong mùa xuân.

Chianti thường được nghĩ là một người lãnh đạo trong trường và giáo đoàn. Em dìu dắt các học sinh trung học I cấp tại trường Pin Oak vào mỗi thứ Sáu và phục vụ trong giáo xứ của em.

“Em coi mình là một la bàn và biết chắc là em thân thiện,” em nói. “Em muốn làm cho người ta cảm thấy an tâm về chính họ.”

Em cảm thấy một người lãnh đạo giỏi có thể hiểu người khác muốn gì, và không sợ lên tiếng nói thật, và biết khi nào – và cách nào – để lên tiếng.

Em nói em sẽ đưa khả năng lãnh đạo vào hoạt động tại CECHS mới đây khi em giúp cho một học sinh lớp chín trở nên tự tin hơn.

Hiệu Trưởng Tonya Miller gọi Chianti “một người thực sự đứng đầu phục vụ.”

“Chianti là một người tích cực, em đối xử mọi người với sự tôn trọng. Em thu hút người ta đến với em vì sự cởi mở và tử tế và em thành công với sự khiêm tốn rất cao. Em nghiêm trọng về mục đích, đam mê học hành, và một cảm nhận mạnh mẽ về sự chính trực.”

‘Học Sinh Người Mẫu’ tại trường North Forest rực sáng một con đường cho chính mình và gia đình

iamready_fb_warren

Jhebre Warren có những ước mơ và nguyện vọng lớn hơn Texas.

“Em muốn làm chủ một công ty luật,” em nói. “Di chuyển ra khỏi Texas sẽ là một kinh nghiệm tốt hơn cho em và gia đình. Vì em có cơ hội để đi ra, để khám phá và xuất chúng, em sẽ thi hành điều đó.”

Trước khi bước lên khán đài để nhận bằng trung học, học sinh thủ khoa Lớp 2016 này của trường Trung Học North Forest đang kết thúc những hoạch định theo học trường Wesleyan University ở Connecticut để học về tâm lý với hy vọng trở nên một luật sư. Là một trong những người lãnh đạo hàng đầu trong trường, Warren đã đối diện với nhiều thử thách cá nhân mà em nói đã thúc giục em trở nên xuất chúng và đền ơn người khác.

“Cha em từ trần khoảng hai năm trước, và đó là người bạn tốt nhất của em, và mẹ em bị bệnh phình mạch khoảng bốn năm trước,” em nói. “Thực sự trong nhà có bảy người và em là con út. Không ai khác thực sự làm điều gì để giữ gia đình ổn định, nên em biết người đó phải là chính em.”

Hiệu Trưởng Richard Fernandez của trường North Forest High School gọi Jhebre là “một học sinh gương mẫu” em có một cách tiếp cận với giáo dục mà mọi học sinh khác có thể học hỏi.

“Nó thực sự giúp đỡ học sinh chúng tôi khi các em thấy các học sinh hay người lớn khác thành công mà họ xuất phát từ chính khu xóm và chia sẻ hành trình hay các hoàn cảnh tương tự,” Fernandez nói. “Jhebre là một tấm gương sáng chói cho trường chúng tôi về điều có thể xảy ra khi các em chăm chỉ và kiên trì vượt qua bất cứ gì trong đời. Em là một kiểu mẫu Bulldog.”

Jhebre nói tuy em nhớ trường, em phấn khởi để nhận một học bổng toàn phần để vào đại học và đại diện trường North Forest như một trong những học sinh tài giỏi trong trường này.

Em nói, “Nếu em có thể đền đáp người khác, đó là về sự tốt lành nó có được.”

Học sinh lớp 12 trường Jane Long Academy thành công lèo lái qua chương trình cán sự dược khoa, nhiệm vụ gia đình

iamready_fb_Urquilla

Jonathan Urquilla tốt nghiệp trường Jane Long Academy với một bằng cán sự dược khoa. Đó là một thời gian dài cho em, nhưng em có một kế hoạch lớn hơn là ngày nào đó sẽ trở nên một bác sĩ.

Jonathan sinh ở San Francisco bởi một bà mẹ người Salvador và cha là người Mễ, nhưng cha của em không góp phần cho cuộc đời em khi lớn lên. Gia đình em làm chủ một tiệm ăn ở Vùng Vịnh, nhưng họ bị ép buộc phải ra khỏi cơ sở này, mẹ em đã đưa Jonathan và các anh chị em sang Houston, ở đây họ gầy dựng gia đình.

“Em có một người anh, nhưng anh ấy tự lập sớm, nên em trở thành người chính của gia đình,” Jonathan nói. “Em thường làm việc giúp mẹ em và cô em gái, trước hết là trong tiệm ăn mà mẹ em làm việc, và sau này tại tiệm Walgreen’s.

Người học sinh lớp 12 này ghi danh tại trường Jane Long Middle School khi lớp bảy, và mùa hè trước khi lên lớp 10, Hiệu Phó Keri Wittpenn thuyết phục em hãy ghi danh vào chương trình Pharmacy Technology Futures Academy. Bất kể sự đòi hỏi của chương trình là em phải lấy các lớp ở Đại Học Cộng Đồng Houston, em đã làm việc 30 giờ một tuần tại tiệm Walgreen’s.

“Em không bao giờ xin mẹ em điều gì,” em nói, “và khi mẹ em bị thất nghiệp trong một vài tháng, em đã trả tiền thuê nhà và các chi phí điện nước.”

Em của Jonathan, bây giờ 14, từng bị bệnh kinh phong khi còn nhỏ. Em cũng giúp chăm sóc và trả tiền bác sĩ khi cần.

Người học sinh lớp 12 này dự định theo học đại học Sam Houston State University và học về ngành kỹ thuật y sinh, với mục tiêu lâu dài là theo học một trường y khoa để trở nên một chuyên gia thuốc mê.

Jonathan dự định tìm một công việc cán sự dược gần đại học Sam Houston State và tiếp tục giúp đỡ gia đình khi cần.

“Em chọn trường Sam Houston vì nó không xa với mẹ em,” em nói. “Em muốn giúp mẹ em có được bằng GED để có thể chấm dứt việc bồi bàn và có được việc tốt hơn.”

Học sinh lớp 12 trường Sharpstown International cho rằng sự tự thúc đẩy, chăm chỉ là yếu tố thành công

iamready_fb_gutierrez-2

Hãy để ý đến công việc.

Đó là câu thần chú của Miguel Gutierrez trong suốt thời trung học II cấp, và đó là một triết lý đã giúp em rất nhiều từ khi từ giã cha mẹ ở lại Mễ để đạt được các mơ ước của em ở Houston.

“Lúc đầu thật khó, vì họ nuôi nấng em trở nên một người có trách nhiệm,” Miguel nói, em sống với người anh trong bốn năm qua. “Em chú ý đến lớp vì em biết những cơ hội này thì có giá trị.”

Là một học sinh lớp 12 trường Sharpstown International School, Miguel đến Houston khi 7 tuổi. Em theo học các trường tiểu và trung học ở đây trước khi gia đình trở về Mễ khi em 14 tuổi, sau khi cha em gặp khó khăn tìm việc trong ngành xây cất.

Em học một vài năm ở đo trước khi nhận ra rằng em không được thúc đẩy cho đến hết khả năng. Em xin cha mẹ cho trở lại Houston, đề em có thể chú ý hơn đến học hành. Người anh của em cũng làm việc trong ngành xây cất, đã giúp đỡ và khích lệ em tiếp tục.

Em nói, “Em nhận thấy thời gian qua nhanh, và em phải làm điều gì đó để giúp em phát triển và có ích cho bản thân và gia đình tương lai.”

Động lực đó và hướng đi đã giúp Miguel, một học sinh được điểm A, theo đuổi ngành kỹ sư xây dựng tại đại học Texas A&M University vào mùa thu này. Em đã để ý đến trường West Point và ngay cả đi thăm. Nhưng sau cùng, em muốn gần hơn với cha mẹ. Em được tài trợ và học bổng từ công ty luật Vinson & Elkins để theo học trường A&M.

Nhưng em không dự định thả lỏng việc học hay bị sao nhãng bởi đời sống đại học.

“Em sẽ không ổn định và thỏa mãn với những gì mà sự cố gắng tối thiểu đem lại để sống,” Miguel nói. “Em phải cố gắng hết sức có thể.”

Học sinh lớp 12 trường “Sterling Aviation High School” muốn khích lệ người khác theo con đường của em đến thành công

iamready_fb_santos

Maryury Santos-Cruz không nói được tiếng Anh khi đến Hoa Kỳ từ Honduras lúc 10 tuổi. Tám năm sau, em là thủ khoa của lớp tại trường Sterling Aviation High School.

Em cho rằng nhờ các chương trình truyền hình Mỹ, đọc sách không ngừng, và sự dẫn dắt hiệu quả của giáo chức ESL ở trung học đã giúp em vượt qua trở ngại ngôn ngữ.

“Em không nản. Em không bao giờ bỏ cuộc,” em nói. “Em tự tin ngay cả người khác không nghĩ như vậy.”

Là một phần tử của hội National Honor Society em tốt nghiệp và hướng về đại học: một bằng cán sự về ứng dụng khoa học và quản lý tiếp tế toàn cầu của Đại Học Cộng Đồng Houston. Em đang vào Đại Học Houston trong mùa thu để học môn chính về dược khoa và “đền đáp cộng đồng” là ý định hàng đầu trong danh sách việc phải làm sau khi tốt nghiệp.

Đó là một điều từ lâu em coi đó là ưu tiên

Là một người dìu dắt OneGoal, Maryury giúp các học sinh khác thấy khả năng của mình, khích lệ các học sinh lớp 11 hãy nghĩ đến đại học và những lựa chọn cho tương lai.

“Em muốn các học sinh thấy có nhiều điều trong thế giới này.”

Em khích lệ các học sinh kém ở trường hãy hoàn tất những gì họ đã khởi sự và “nếu bạn cần sự giúp đỡ, hãy đi tìm. Hãy tìm một số người dìu dắt. Bạn không bao giờ biết mình đã hoàn tất được gì nếu không bao giờ thử.”

Maryury nói các giáo chức của em ở HISD đã cho em những dụng cụ cần để thành công, em nhất mạnh tầm quan trọng của giáo dục và luôn khích lệ em hãy thi hành tốt hơn. Và cha mẹ em cũng là yếu tố thành công của em.

“Em phấn khởi làm gia đình hãnh diện và cho họ thấy những gì họ đã thi hành cho em thì cuối cùng thật xứng đáng.”

Á khoa trường Milby HS vượt qua thách đố nhờ quyết tâm

iamready_fb_salazar

Là á khoa của trường Trung Học Milby và một kỹ sư y sinh tương lai, thật khó để mượng tượng con đường mà em Joe Salazar phải trải qua để đạt được kết quả như thế.

Joe nói, “Khi còn bé, em bị bỏ rơi. Cha em là một người nghiện rượu, và mẹ em ít khi gần con cái.”

Sự ngược đãi tiếp tục từ năm này sang năm khác, cho đến một đêm kia khi người cha say sưa về nhà và đánh đập đứa con, làm gẫy cả hai chân. Các bác sĩ nói Joe không thể bước đi được nữa, lúc ấy Joe sáu tuổi.

“Em nhớ nằm trên giường bệnh viên với một nửa thân thể bị bó bột, em chỉ khóc. Em không muốn trở về nhà,” Joe nói. “Em tụt xuống giường và  khóc đến độ người y tá phải nghe.”

Y tá ấy, xúc động vì câu chuyện của Joe, sau đó đã đưa em về nhà như một đứa con nuôi.

Sau khi được là con nuôi, Joe khởi sự tìm cách xây dựng lại cuộc đời. Em trở lại trường nhưng cảm thấy bị cô lập. Em học thua sút và, không có sự thúc giục, em đã vào trung học.

Đó là khi các sĩ quan cảnh sát Eric Hopkins và Charles Benson bước vào với một thách đố mới – chương trình JROTC của trường Milby.

“Em không có hình ảnh một người cha, họ thực sự là một phần lớn trong đời em,” Joe nói. “Qua quy cách và kỷ luật quân đội, họ giúp em phá vỡ sự nhút nhát và tự thách đố chính mình.”

Me not having a father figure, they really were a big part of my life,” Joe said. “By using military customs and discipline, they helped me break away from shyness and made me challenge myself.”

Cô giáo của Joe, bà Christen “Brooke” Skeen, kéo Joe sang một bên và nói rằng nếu em cố gắng, em có thể là thủ khoa hay á khoa của lớp.

Tuy lúc đầu Joe nghi ngờ điều đó, những lời của cô giáo cho em một mục đích. Em sẽ tốt nghiệp gần đứng đầu lớp, lên đại học, và một ngày kia, giúp những người khó cử động qua ngành kỹ sư y sinh (biomedical).

Cho đến bây giờ, Joe Salazar đã vượt qua mục đích đó. Danh sách các trường hàng đầu của em thật hứng khởi – trước hết được học bổng vào đại học em muốn, trước hết vào Boys State và có hạng, và một học bổng của Citgo.

Em sẽ vào trường Colby College ở Maine nhờ học bổng toàn phần từ Questbridge trong chương trình hai bằng cấp. Em sẽ học bốn năm ở đây, sau đó hai năm tại đại học Columbia University.

Joe không để những cảm nghiệm khi còn nhỏ làm nản chí. Em lấy lại được khả năng bước đi hoàn toàn nhờ sự quyết tâm và lấy lại mục đích của em qua việc học tại trường Milby.

Và nếu em nghi ngờ khả năng để vượt qua bất cứ thử thách nào, em có một viễn ảnh để nhắc nhở: Tất cả những năm sau này, em vẫn giữ phần bột bó chân.

 

Sáu học sinh HISD chiếm được các học bổng “National Merit College-Sponsored”

Sáu học sinh Khu Học Chánh Houston từ bốn trường được thông báo trong tuần này là những người chiếm được học bổng “National Merit Scholarships” được tài trợ bởi các đại học ở Hoa Kỳ.

Các học sinh này —từ các trường trung học Bellaire, Carnegie Vanguard, DeBakey, và Lee—nhận được học bổng “National Merit Scholarships” từ các đại học University of Houston, University of Oklahoma, University Texas at Dallas, Texas Tech University, Vanderbilt University.

Học bổng này cung cấp từ $500 đến $2,000 hàng năm cho đến bốn năm để lấy bằng bốn năm. Nhiều viện đại học còn trao thêm các học bổng cho những học sinh nào được công nhận là học sinh ưu tú “National Merit”.

“Các học sinh chúng ta rất giỏi đối với các học sinh đứng đầu Texas, toàn quốc, và cả thế giới,” ông TGĐ Lâm Thời Ken Huewitt nói. “Chúng tôi chúc các em được điều tốt lành nhất khi tiếp tục lên đại học.”

Chương trình “National Merit Scholarship” thưởng tiền cho các học sinh giỏi ở Hoa Kỳ có điểm cao trong bài thi Preliminary SAT (PSAT) để lên đại học. Các học bổng này được cung cấp cho các học sinh vào chung kết National Merit Finalists, có sự tổng hợp tốt nhất về thành tích, tài năng và khả năng để thành công ở đại học.

Năm nay, 184 viện đại học đang cung cấp học bổng qua chương trình National Merit Scholarship. Các học sinh chiếm được các học bổng này thuộc khoảng 7,500 học sinh trung học II cấp đang nhận $33 triệu tiền học bổng National Merit năm nay. Các học sinh khác chiếm được học bổng do đại học bảo trợ sẽ được thông báo vào tháng Bẩy.

Vào đầu mùa xuân năm nay, tổ chức National Merit Scholarship Corporation đã thông báo các học sinh chiếm được học bổng Merit ScholarshipNational Merit Scholarships do công ty bảo trợ. Một học sinh HISD đã chiếm được một học bổng do công ty bảo trợ, trong khi 16 học sinh khác được trao tặng học bổng $2,500 National Merit Scholarships.

Các học sinh HISD chiếm được học bổng do đại học bảo trợ National Merit College-Sponsored Scholarship là:

Bellaire High School

  • Elijah M. Defferari, University of Oklahoma
  • Chijindu M. Iheanacho, University of Texas at Dallas

Carnegie Vanguard High School

  • Jonah R. Levine, Vanderbilt University

DeBakey High School for Health Professions

  • Nishaa Iqbal, University of Houston
  • Sachindra N. Sanam Venkata, Vanderbilt University

Lee High School

  • Oscar Wu, Texas Tech University