Maria “Lola” Perejon-Lasheras được chọn là tân hiệu trưởng trường Helms Elementary

Bà Maria “Lola” Perejon-Lasheras được bổ nhiệm là hiệu trưởng trường Tiểu Học Helms. Bà Perejon-Lasheras phục vụ trong HISD với nhiều khả năng khác nhau trong hơn 16 năm. Trước đó, bà là hiệu phó tại trường Helms, và trước đó nữa là một chuyên gia về học trình trong Sở Học Trình HISD. Bà Perejon-Lasheras có bằng cử nhân và cao học của trường Complutense University of Madrid. Bà có chứng chỉ hiệu trưởng từ Đại Học Thánh Tôma.