Myra Castle-Bell được chọn là tân hiệu trưởng của trường Tiểu Học Kelso

Myra Castle-Bell được chọn là tân hiệu trưởng của trường Kelso Elementary. Castle-Bell đã từng theo học các trường HISD, tốt nghiệp từ trường Jack Yates High School. Bà có 17 năm kinh nghiệm trong các trường tiểu học và trung học I cấp của HISD, khởi đầu là một giáo chức và huấn luyện viên văn hóa tại trường Rusk và trung tâm Gregory-Lincoln Education Center. Sau đó bà Castle-Bell trở nên một chuyên gia giảng dậy tại trường Lewis Elementary, và gần đây nhất bà là hiệu phó tại trường Edison Middle School. Bà có bằng cử nhân về Giáo Dục từ đại học Prairie View A&M và có bằng cao học về hướng dẫn và cố vấn cũng như lãnh đạo giáo dục (Guidance and Counseling and Educational Leadership).