Các trường HISD thắng giải “National Blue Ribbon Award”

Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ công nhận các trường tiểu học Lovett, Oak Forest

Các trường tiểu học Lovett và Oak Forest trong Khu Học Chánh Houston đã nhận được giải thưởng “2016 National Blue Ribbon Schools Award” hôm thứ Tư từ Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Các trường này thuộc 329 trường trên toàn quốc và 26 trường công ở Texas được vinh dự này.

Giải “National Blue Ribbon Schools Award” vinh danh các trường tiểu học, trung học công và từ mà học sinh hoặc đạt được tiêu chuẩn rất cao hoặc có sự tiến bộ rõ rệt trong việc bớt đi khoảng cách thành tích, nhất là trong các học sinh thiệt thòi và thiểu số. Giải này nhìn nhận sự chăm chỉ của học sinh, nhà giáo, gia đình, và cộng đồng trong việc thiết lập các trường an toàn và rộng mở, nơi đây học sinh thấu triệt nội dung nhiều thách đố.

Đây là lần đầu tiên giải National Blue Ribbons Schools Award được trao cho trường Lovett Elementary, một trường magnet về nghệ thuật. Trường này cung cấp một học trình nghiêm nhặt cộng với các chương trình đặc biệt về nhạc (ban nhạc, nhạc hòa tấu, nhạc thính phòng và ca đoàn), nghệ thuật thưởng lãm và giáo dục thể lý.

“Chiếm được một giải National Blue Ribbon Schools Award là một sự vui mừng nhờ nỗ lực chung của toàn thể trường Lovett,” Hiệu Trưởng Dawn Thompson của trường Lovett nói. “Nhân viên, phụ huynh, và học sinh của chúng tôi tất cả đều cố gắng tạo lập một nơi mà chúng tôi đặt kỳ vọng cao về học hành cũng như kỳ vọng cao về cách chúng tôi cùng làm việc. Đây là một giây phút hãnh diện cho toàn thể cộng đồng Lovett và chúng tôi sẽ siêng hoạt động để tiếp tục truyền thống phi thường này.”

Trường Oak Forest Elementary, trước đây đã chiếm được giải National Blue Ribbon Schools Award năm 2010, trường này cung cấp một chương trình magnet Vanguard nhằm cung cấp cho học sinh một môi trường giáo dục nhiều thách đố. Trường này còn cung cấp một học trình nghiêm nhặt chú trọng đến việc giải quyết vấn đề, sự đặc biệt, tính sáng tạo, và độc đáo của các cá nhân.

“Chúng tôi rất vinh dự được chọn là một trường National Blue Ribbon School,” Hiệu Trưởng April Williams của trường Oak Forest nói. “Các giáo chức, nhân viên và học sinh tận tụy mỗi ngày, và đây chỉ là một minh chứng cho sự chăm chỉ của họ. Tôi mong được tiếp tục tiêu chuẩn cao của sự tuyệt hảo này trong những năm sắp tới.”

Cả hai trường sẽ được vinh dự bởi Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ trong một lễ trao giải ngày 7-8 tháng Mười Một ở Hoa Thịnh Đốn, D.C.

“Các trường National Blue Ribbon là chứng cớ rằng chúng ta có thể chuẩn bị mọi trẻ em để lên đại học và có ngành nghề ý nghĩa,” Tổng Trưởng Giáo Dục Hoa Kỳ là John B. King Jr. nói trong một cuốn phim video gửi cho các trường được vinh dự này. “Các trường của quý vị ở hàng đầu, tiên phong thi hành sáng kiến giáo dục – các nhóm học hỏi chuyên môn, học hỏi dựa trên đồ án, học hỏi về xã hội và cảm xúc, hệ thống đối xử tích cực – làm cho quý vị thành những tấm gương sáng chói cho cộng đồng, tiểu bang và toàn quốc.”