Học thuật thế kỷ 21 được chú trọng khi các trường mới lên mạng

Khi các trường mới đang khánh thành trên toàn học khu, các giáo chức và học sinh tận mắt khám phá ra cách cải tiến sự học hành qua kỹ thuật giảng dậy và các chỗ mới.

Thay vì chỉ nhớ các dữ kiện và con số, học sinh trong các lớp thế kỷ 21 yêu quý cách tiếp cập tổng thể để học hành mà nó đưa dẫn các em đến sự hợp tác, suy nghĩ chín chắn, và giải quyết vấn đề. Học sinh không chỉ phải thấu triệt nội dung, nhưng còn biết lượng giá và tiến hành điều các em học được và áp dụng nó một cách hữu hiệu vào thực tế.

Trong các trường và lớp của thế kỷ 21, điều này đóng vai trò trong cả hai phương cách truyền thống và phi-truyền-thống. Học sinh có thể làm việc từng cá nhân, trong cụm, hay trong một khung cảnh lớp – hoặc trong sự tổng hợp của cả ba. Các em có thể ngay cả hoạt động trong một nhóm nhỏ ngoài lớp học, sử dụng kỹ thuật để học hỏi dựa trên đồ án.

“Đây là những môi trường của thế kỷ 21, nên khi quý vị bước dọc theo hành lang và các chỗ chung, quý vị sẽ thấy một giáo chức với dẫy bàn năm hàng ngang và hàng dọc, và một giáo chức khác sẽ có các cụm học sinh,” Tổng Quản Lý Xây Cất của HSID là Dan Bankhead nói về các trường mới mở của khu học chánh. “Nó thay đổi bởi giáo chức, nhưng chúng thích ứng với bất cứ cách nào cần để sử dụng.”

Với các trường bông phiếu của HISD, sự uyển chuyển là một trong những dấu chỉ thiết kế của thế kỷ 21 vì nó cho phép các giáo chức và ban quản trị dễ dàng thích ứng với những chỗ thích hợp nhất cho nhu cầu của mình.  Các đặc tính thông dụng khác gồm những chỗ học thoáng và mầu sắc, nhiều ánh sáng trời, và những chỗ hỗn tạp trong các hành lang lớn hơn hoặc những phòng chia cách để thuận tiện cho việc học theo nhóm.

Bảo đảm mọi lớp và trường có thể truy cập kỹ thuật tân tiến cũng là một yếu tố then chốt. Là một phần của Bông Phiếu 2012, HISD dành $100 triệu để nâng cấp kỹ thuật trên toàn học khu. Bổ túc cho điều đó là khởi xướng PowerUp trên toàn học khu, nhằm biến đổi cách dậy và học bằng cách cung cấp các môi trường học hành cá biệt cho mọi học sinh và giúp giáo chức sử dụng kỹ thuật để hữu hiệu hơn việc giảng dậy, quản lý học trình, hợp tác với đồng môn, và hấp dẫn học sinh. Là một phần của khởi xướng này, mọi học sinh trung học II cấp nhận được một máy điện toán xách tay để sử dụng ở trường và ở nhà. Hầu hết các lớp trung học I cấp cũng có thể sử dụng các lớp có máy điện toán.

“Hàng năm, cách giảng dậy bắt đầu thay đổi một chút,” Trưởng Phòng Tin Học của HISD là Lenny Schad nói trong một cuộc họp mới đây với Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu HISD, khi ông giải thích khởi xướng kỹ thuật này dàn trải trên nhiều sở của học khu.

“Sức mạnh không ở trong bộ máy, nó là sự thay đổi cách giảng dậy. Điều đó thay đổi một văn hóa và nó cần một thời gian. Đây không phải là một đồ án kỹ thuật, đây là một khởi xướng của học khu.”

Chương trình bông phiếu của HISD trị giá $1.89 tỉ, được tán thành bởi cử tri ở Houston vào 2012, đang tân trang hay xây lại 40 trường, gồm 29 trường trung học II cấp. Một khi hoàn tất, HISD sẽ có một bộ các trường trung học II cấp hiện đại nhất nước.

Chương trình bông phiếu còn bao gồm $44.7 triệu để thay thế các sân vận động và cải tiến cơ sở thể lực, $35 triệu để tân trang các phòng vệ sinh trường trung học I cấp, và $17.3 triệu để cải thiện sự an ninh và an toàn.