Buổi chọn trường sau cùng vào thứ Bẩy và hạn chót nộp đơn magnet lần đầu sắp đến

Các phụ huynh có nhiều lựa chọn về các trường trong HISD để gửi con theo học, nhưng thời giờ sắp hết cho lần cứu xét đầu tiên. Các phụ huynh nào vẫn chưa rõ muốn con em theo học trường nào vào niên khoá tới thì được mời tham dự buổi Chọn Trường sau cùng từ 9g sáng đến 12g trưa thứ Bẩy, 3 tháng Mười Hai, tại trường Sterling High School, 11625 Martindale Road, 77048. Các đại diện của các trường magnet HISD sẽ có mặt ở đó, và các tham dự viên có thể được giúp nộp đơn.

Hạn chót nộp đơn là 9 tháng Mười Hai để được bảo đảm cứu xét trong đợt đầu tiên. Bất cứ đơn nào nhận được sau hạn chót 9 tháng Mười Hai sẽ chỉ được cứu xét vào những trường còn chỗ trống.

Đơn magnet HISD niên khoá 2017-2018 hiện đang có  trên mạng, và đơn trên giấy có thể lấy tại các trường magnet. Nộp đơn trên mạng có nhiều chọn lựa và biết được những thông tin mới nhất.

Tờ đơn có thể tận tay nộp hay gửi qua bưu điện Hoa Kỳ về “Office of School Choice” ở số 4400 West 18th Street, Houston, TX 77092. Một chọn lựa khác là chụp (scan) tờ đơn này và email về magnet@houstonisd.org, cùng với các giấy tờ cần thiết.

Phụ huynh sẽ biết về tình trạng đơn xin vào ngày 24 tháng Ba, 2017, khi các kết quả sẽ có trên mạng và còn được gửi qua bưu điện. Nếu con em quý vị đã được cấp cho một chỗ trong một chương trình, phụ huynh có hai tuần để cung cấp bằng cớ nơi cư ngụ và ký tên vào tờ ưng thuận nhập học. Nếu học sinh được xếp trong danh sách chờ đợi, phụ huynh có thể theo dõi những thay đổi về tình trạng đơn xin trong suốt mùa hè, mà vào lúc đó họ có thể nộp các đơn khác vào các chương trình vẫn còn chỗ trống.

Muốn biết thêm thông tin về thủ tục nộp đơn magnet, các chuyến đi thăm trường HISD, và ngày hội chọn trường sau cùng, hãy vào trang HoustonISD.org/SchoolChoice hoặc gọi cho “Office of School Choice” số 713-556-6947.