Sinh viên Texas A&M học hỏi tại các trường HISD

Từ hôm thứ Ba, một nhóm sinh viên đại học “Texas A&M College of Education” đã thăm các trường HISD, học hỏi thêm về khu học chánh này và thực tập ngay trong các lớp.

Một tổng số 250 sinh viên đang dành toàn thể một ngày để thăm dò tình hình tại hơn một chục trường, một cảm nghiệm có thể đưa họ đến làm việc trong HISD.

“Đây là một cơ hội lớn cho sinh viên và một mối lợi lớn cho khu học chánh,” ông Jeff McCanna nói, ông là viên chức về nguồn nhân lực của HISD. “Các sinh viên đang cảm nghiệm thực tế, tập huấn luyện, và biết về HISD, và khu học chánh đang có cơ hội để trưng bày những thực hành giảng dậy và mời gọi một nhóm các giáo chức mới có khả năng, với hy vọng họ sẽ đến tham gia với chúng tôi trong Nhóm HISD.”

Các trường tham dự trong sinh hoạt này là Coop Elementary, Farias ECC, Red Elementary, Meyerland Middle, Cornelius Elementary, Stevenson Middle, Oak Forest Elementary, Black Middle, Sylvan Rodriguez Elementary, Pin Oak Middle, Kennedy Elementary, Burbank Middle, Memorial Elementary, và Tanglewood Middle.