Lễ tốt nghiệp HISD mùa Hè được dự định vào 19 tháng Tám tại at TSU

Hàng trăm học sinh từ 42 trường HISD sẽ nhận bằng trung học trong buổi lễ tốt nghiệp thường niên vào mùa hè của khu học chánh.

Sẽ chỉ có một buổi lễ, và xảy ra lúc 10g sáng ngày thứ Bẩy, 19 tháng Tám, 2017, tại Texas Southern University in the Health and Physical Education Building, tọa lạc trên đường Wheeler Ave. và Ennis St. ở Houston, 77004.

Trưởng Phòng Học Thuật HISD là Grenita Lathan sẽ điều khiển buổi lễ này.

Các học sinh tốt nghiệp đã hoàn tất lớp hè và/hoặc đậu được các bài thi của Tiểu Bang Texas.