Khởi xướng “Project Prom” có lợi cho hơn 900 học sinh HISD

Phòng Giáo Dục Vô Gia Cư tìm sự tặng giúp

28 tháng Ba, 2018 – Phòng Giáo Dục Vô Gia Cư của Khu Học Chánh Houston đang kêu gọi sự tặng giúp các y phục mới hay đã cũ nhưng còn tốt cho các học sinh trung học II cấp vô gia cư, bị dời nhà, bị nguy cơ và thất lợi để tham dự liên hoan ra trường cho đến 3 tháng Tư, 2018.

“Hậu quả của cơn bão Harvey đã gia tăng đáng kể số học sinh mà chúng tôi biết là vô gia cư trong năm nay – trên 28,000 khắp khu học chánh – và dĩ nhiên, một số những học sinh này thuộc lớp 12,” Cán Sự Xã Hội Phòng Giáo Dục Vô Gia Cư HISD là Ilka Rosado nói.  “Gia đình của họ đang gặp khó khăn về kinh tế và có lẽ không nghĩ đến việc tham dự liên hoan tốt nghiệp năm nay vì những nghịch cảnh họ đang đương đầu. Chúng tôi muốn các em biết là khởi xướng này là cho các em. Chúng tôi không muốn các em phải lo lắng đi tìm y phục trang trọng cho mình.”

Sinh hoạt thường niên “Project Prom” lần thứ ba sẽ được tổ chức từ 9g sáng đến trưa thứ Bẩy, 7 tháng Tư, 2018, tại trường Pin Oak Middle School (4601 Glenmont St., Bellaire, TX).

Thị Trưởng Sylvester Turner sẽ có đôi lời. Ủy Viên Giáo Dục HISD Wanda Adams, bà tích cực quyên góp sự tặng giúp y phục để có lợi cho Project Prom, sẽ tham dự để giúp học sinh chọn y phục.

“Nhờ sự độ lượng của cộng đồng, chúng tôi đã quyên được hơn 800 áo đầm trong vận động mà tôi cùng tổ chức với Carla’s ClosetThis Woman’s Work vào hồi đầu tháng này,” Ủy Viên Adams nói. “Chúng tôi cảm ơn mọi người trong Houston đã tặng giúp cho sự lạc quyên này, và những người đã đem y phục đến các địa điểm. Đây chỉ là bề mặt của vấn đề đối với việc đáp ứng các nhu cầu của những học sinh này. Tôi phấn khởi về công việc của học khu và cộng đồng đang cùng nhau giúp cho các học sinh này được cảm nghiệm sự tốt nghiệp mà các em đáng được.”

Học sinh sẽ có thể lựa các y phục trang trọng – không tốn kém cho các em – từ một chọn lọc rất lớn gồm hơn 3,000 áo đầm, giầy dép và đồ  phụ tùng, trong khi các em trai sẽ nhận được một vé miễn phí để thuê bộ đồ lớn và giầy tại Majestic Tuxedos. Việc cắt tóc miễn phí cũng sẽ được cung cấp. “Project Prom” cũng có một vài diễn giả năng động, các nguồn năng đại học và ngành nghề, và các dịch vụ y tế như được giới thiệu chủng ngừa meningitis miễn phí đó là điều các học sinh phải cần khi lên đại học.

Những học sinh HISD nào muốn tham dự hay muốn xin di chuyển miễn phí từ trường thì phải ghi danh trong trường hay liên lạc với “Homeless Education Office” ở số 713-556-7237. Tuy nhiên, không học sinh nào bị đuổi về nếu họ không ghi danh trước. Bữa điểm tâm và ăn trưa sẽ được cung cấp cho mọi tham dự viên.

Các đồ đang cần được quyên góp gồm:

  • áo đầm trang trọng (mới hay đã dùng sơ, ngắn hay dài, và được hấp tẩy [dry-cleaned])
  • nữ trang thích hợp cho tổ chức đặc biệt
  • giầy cho phụ nữ
  • túi xách cho phụ nữ
  • “wraps”
  • giầy cho nam giới
  • áo dạ hội cho nam giới
  • thẻ tặng quà cho vật dụng cá nhân ($25 mua ở Walgreen’s CVS, Walmart)

“Nếu quý vị muốn giúp đỡ, nhưng không có y phục trang trọng để tặng giúp, quý vị có thể tặng thẻ tặng quà để học sinh có thể mua đồ cá nhân hay, các em có thể đi ăn tại một nhà hàng trong ngày liên hoan tốt nghiệp,” Rosado nói.

Các tặng phẩm có thể đưa đến ba địa điểm sau đây cho đến thứ Ba, 3 tháng Tư:

Hattie Mae White Education Support Center, Room 3SW11
4400 West 18th St., Houston, TX 77092
713-556-6800

HISD Homeless Education Office
Peck Elementary School
5001 Martin Luther King Blvd.,
Houston, TX 77021
713-556-7237

Pin Oak Middle School
4601 Glenmont St.,
Bellaire, TX 77401
713-295-6500