Triển lãm When I Grow Up’ sẽ được tổ chức vào 14 tháng Tư

Tuy được gọi là “When I Grow Up” (khi tôi lớn lên) cuộc triển lãm này đều có một số điều cho học sinh thuộc mọi lứa tuổi. Mục tiêu của sinh hoạt miễn phí này là để MỌI học sinh biết đến nhiều loại nghề nghiệp trong vùng Houston.

Ngày hội miễn phí này sẽ xảy ra từ 10g sáng đến 1g trưa thứ Bẩy, 14 tháng Tư, tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 W. 18th St.). Sinh hoạt này sẽ bao gồm tìm hiểu ngành nghề và các sinh hoạt khám phá, kể cả “Kid’s Workshop”. Hơn 75 công ty sẽ có mặt để thảo luận về các cơ hội ngành nghề với các kỹ nghệ ở Houston.

Các học sinh trung học II cấp có thể được giúp hoạch định tương lai, và sẽ có thông tin về các ngành nghề trong kỹ nghệ xây cất, thẩm mỹ, thu thanh/thu hình, và nhiều thứ khác. Tham dự viên có thể tham dự các hội thảo, thăm “Career Ready Wagon”, và xem học sinh trình diễn. Ngoài ra, sẽ có các cuộc thi học sinh và các đại diện từ các tổ chức học sinh.