Chương trình làm vườn của HISD ‘Get Growing Houston’ được tài trợ của USDA

Khu Học Chánh Houston được tặng một ngân khoản $67,395 từ Bộ Canh Nông Hoa Kỳ vì chương trình “Get Growing Houston” của học khu này.

Nằm trong chương trình “Farm to School” của USDA, tài trợ này sẽ giúp sở Dinh Dưỡng HISD mở rộng chương trình này ra thêm 15 trường, sẽ được chọn vào mùa thu.

Chương trình này được thí nghiệm trong niên khoá 2017-2018 ở bốn trường tiểu học: Hobby, Shearn, Gallegos, và Cook.

“Get Growing Houston” dùng một phương pháp liên ngành để dạy học sinh tiểu học về tầm quan trọng của thực phẩm lành mạnh và dinh dưỡng tốt qua việc thực hiện và trồng cấy khu vườn trong trường.

“Một khi học sinh cảm được khu vườn là của mình, các em gia tăng sự ưa thích và muốn ăn thử sản phẩm tự trồng,” Chuyên Viên Thực Phẩm HISD là Julia Jarrell nói. “Nó còn mở ra cuộc thảo luận về những ích lợi của chế độ ăn uống lành mạnh, ưa thích nông nghiệp và trồng trọt, và biết về sự tương quan giữa thực phẩm và con người.”

Chương trình này dùng một học trình nhắm đến sự dinh dưỡng, dựa trên chứng cớ để dạy học sinh về chu kỳ thực phẩm. Nó còn nhắm giúp các em triển nở sự tương quan lành lạnh với thực phẩm bằng cách đem cho các học sinh cơ hội trồng trọt, thu hoạch và chuẩn bị sản phẩm, và sau đó chia sẻ kết quả với gia đình.

HISD là một trong hai khu học chánh duy nhất ở Texas và 73 đồ án trên toàn quốc được thưởng tài trợ này trong năm nay từ chương trình “Farm to School” của USDA, nhắm đem thực phẩm dinh dưỡng, địa phương đến các trường.

“Từ lớp vườn trẻ đến trung học, các chương trình ‘farm-to-school’ có lợi cho mọi người, từ học sinh và giáo chức đến phụ huynh và nhà sản xuất,” Phó TTK USDA về dịch vụ Thực Phẩm, Dinh Dưỡng và Tiêu Thụ là Brandon Lipps nói. “Liên kết giữa con người với thực phẩm giúp xây dựng các mối giây chặt chẽ hơn với nông nghiệp và biết ơn những người chăm sóc phần đất của chúng ta.”