HISD khởi sự “Parent University” với các sinh hoạt trên toàn học khu

Tổ chức mới của HISD là “Parent University” (đại học phụ huynh) sẽ khởi sự vào thứ Năm, 27 tháng Chín. Khởi xướng mới này sẽ đưa phụ huynh và con em đến các nguồn năng được khu học chánh cung cấp để tạo nên các ngành nghề thành công cũng như các môi trường an toàn và lành mạnh tại nhà và tại trường.

Các khóa hội thảo mở đầu của “Parent University” sẽ xảy ra trong các trường HISD.

Nhiều đại diện của học khu và cộng đồng cùng với các chuyên gia sẽ có mặt để phụ huynh giao tiếp cách cá biệt.

“Parent University là một cách để tăng cường cho phụ huynh,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Đó là một cơ hội để chúng ta ra khỏi cộng đồng để xây dựng sự tương giao với các phụ huynh và cung cấp cho họ các nguồn năng họ cần để giúp con em được thành công trong những năm giáo dục.”

Sau sinh hoạt mở đầu hôm thứ Năm, các khóa hội thảo “Parent University” sẽ xảy ra hàng tháng tại các địa điểm tản mác lúc 5g30 chiều các ngày sau đây:

  • 18 th. Mười, 2018 – Fonville MS, Austin HS, Westbury HS, Sterling HS, North Forest HS
  • 15 th. Mười Một, 2018 – Washington HS, Milby HS, Pin Oak MS, Wisdom HS, Yates HS

Sẽ có thêm các khóa họp khác trong lục cá nguyệt mùa Xuân 2019.

Khởi sự với khóa hội thảo tháng Mười, sẽ có ăn tối, thông dịch và giữ trẻ. Phụ huynh có thể xem địa điểm và ghi danh tham dự các khóa này bằng cách vào trang HoustonISD.org/ParentUniversity.