Đêm Đại Học Top-Tier được dự định vào ngày 9 tháng Mười tại trường Chavez HS

Các học sinh lớp 11, 12 và những học sinh nào muốn khởi sự sớm trong tiến trình vào đại học đều được mời tham dự “Top-Tier College Night” vào thứ Ba, 9 tháng Mười tại trường Chavez High School (8501 Howard Dr., Houston, 77017).

Các đại diện từ các đại học hàng đầu trên toàn quốc sẽ có mặt để trả lời những câu h8i về việc thu nhận vào các đại học chọn lọc.

Học sinh phải giữ chỗ (RSVP) vào thứ Sáu, 28 tháng Chín. Hãy vào đây để ghi tên và biết thêm về những lựa chọn xe buýt đi từ trường. Bữa ăn tối sẽ được cung cấp.

Buổi tối này sẽ bắt đầu với bữa tối và hướng dẫn từ 4g đến 5g30, sau đó là các hội thảo “Selective College Admissions Workshops” (học sinh lớp chín và mười) và “College Fair” (học sinh lớp 11 và 12) từ 6g30 đến 7g30 tối.

Trong các hội thảo, học sinh lớp chín và mười có thể tham dự một khóa được hướng dẫn bởi nhân viên  EMERGE về những gì các em phải làm ngay bây giờ để trở nên các ứng viên có khả năng cho các viện đại học chọn lọc. Các học sinh lớp 11 và 12 có thể tham dự một khóa hội về thủ tục thu nhận chọn lọc được hướng dẫn bởi một ban các viên chức thu nhận.

Tổ chức “Top-Tier College Night” được bảo trợ bởi “HISD College & Career Readiness”, EMERGE, và “College Success”.

Các đại học hai và bốn năm có tham dự gồm:

 • Albion College
 • Allegheny College
 • Bates College
 • Bentley University
 • Boston University
 • Bowdoin College
 • Brandeis University
 • Brown University
 • Bucknell University
 • Carleton College
 • Case Western Reserve University
 • Colgate University
 • Cornell University
 • Davidson College
 • Depauw University
 • Duke University
 • Franklin & Marshall College
 • George Washington University
 • Grinnell College
 • Johns Hopkins University
 • Kalamazoo College
 • Kenyon College
 • Lehigh University
 • Lewis & Clark College
 • Massachusetts Institute of Technology
 • Oberlin College
 • Occidental College
 • Pitzer College
 • Pomona College
 • Rhodes College
 • Rice University
 • Southwestern University
 • Swarthmore College
 • Trinity College
 • Trinity University
 • Tufts University
 • Tulane University
 • Union College
 • University of Chicago
 • University of Notre Dame
 • U.S. Naval Academy
 • University of Virginia
 • Vanderbilt University
 • Wake Forest University
 • Washington & Lee University
 • Washington University in St. Louis
 • Willamette University
 • Williams College
 • Wofford College