Cần Người Tình Nguyện cho Thế Vận Hội Đặc Biệt vào ngày 13-15 tháng Mười Một

Cần người tình nguyện cho tổ chức thường niên lần thứ sáu “Special Olympics Field Days” của HISD được dự trù vào ngày 13, 14 và 15 tháng Mười Một tại vận động trường Joe Kelly Butler Fieldhouse (13755 Main St., 77085).

Trong suốt ba ngày này, cần đến hơn 1,000 người tình nguyện để giúp dàn dựng và tháo gỡ, tổ chức thể thao, hộ tống học sinh đi trong cơ sở, dọn bữa trưa, và các công việc khác.

Các học sinh tiểu học tham dự ngày “Special Olympics Field Day” vào thứ Ba, 13 tháng Mười Một. Các học sinh lớp 6-8 sẽ sinh hoạt vào thứ Tư, và các học sinh trung học II cấp sẽ tham dự vào thứ Năm. Lễ khai mạc sẽ bắt đầu hàng ngày vào lúc 9g sáng với cuộc diễn hành các học sinh thể lực, trao đuốc, và tuyên bố khai mạc.

Người tình nguyện sẽ cung cấp sự hướng dẫn và làm mẫu cho sự chỉ định đặc biệt để họ có thể chuẩn bị làm việc với học sinh, các em từ tiểu học đến trung học.

Sinh hoạt này, được tổ chức với sự hợp tác của “Special Olympics Texas”, đem cho những học sinh nào bị khuyết tật về trí tuệ và phát triển một cơ hội để chứng tỏ khả năng thể lực của mình bằng cách tham dự các cuộc thi thể lực vui nhộn. Các trận đấu thân hữu gồm bóng rổ, quần vợt, bóng tròn, và chạy đua cho mọi lứa tuổi, cũng như môn dã cầu chuyền cờ của các học sinh trung học II cấp.

Hãy ghi tên ở đây nếu quý vị muốn tình nguyện trong các sinh hoạt này.