Chương trình “Ascending to Men” của HISD sẽ tổ chức dạ vũ gây quỹ mùa đông

“Ascending to Men Project” (ATMP) của HISD sẽ tổ chức dạ vũ mùa đông đầu tiên, “Journey to Brilliance in Manhood”, vào thứ Tư,  12 tháng Mười Hai tại “Minute Maid Park”.

Dưới sự bảo trợ của “Equity and Outreach Division” của HISD, tổ chức “Ascending to Men Project là một khởi xướng về sự dìu dắt nhằm tìm cách cung cấp những gương mẫu tích cực và những người hỗ trợ các học sinh, họ cần sự dẫn dắt và cơ hội về giáo dục, xã hội, và phát triển chuyên môn cho những thanh niên da mầu trong khu học chánh. Chương trình được khởi sự ngay từ đầu niên khoá 2018-2019, đầu tiên trong 28 trường.

“Chúng tôi muốn cung cấp cho thanh niên bị thiệt thòi, nhất là các học sinh da mầu, những cảm nghiệm nhằm xây đắp cách tích cực và những tính nết có giá trị để giúp các em phát triển và trở nên những người có ích, chu toàn, và thành công trong cộng đồng chúng ta,” Ts. Kenneth Davis, Phụ Tá TGĐ về “Equity and Outreach” nói. “Chúng ta đang hình thành tương lai của các thanh niên trong thành phố bằng một phương pháp toàn diện để đáp ứng các nhu cầu của họ ngày nay.”

Công chúng có thể hỗ trợ chương trình ATMP bằng cách nhấn vào đây để mua vé Dạ Vũ Mùa Động, bằng cách tặng tiền cho chương trình ATMP, hoặc bởi trở nên một người dìu dắt cho chương trình này.

“Chúng tôi biết rằng nhiều học sinh của chúng tôi không có được các loại kinh nghiệm này, do đó tôi muốn thiết lập một đêm đáng nhớ cho những người trẻ này,” ông Davis nói.