Lớp hai tín chỉ giúp học sinh đi vào cộng đồng

Lấy các lớp hai tín chỉ có thể là một việc nản chí, nhưng cô giáo Sonia Noyola của trường Northside High School đã tìm ra một cách để giúp học sinh của cô yên tâm đi vào chương trình này bằng cách nối kết các đồ án của học sinh đi vào cộng đồng.

Một khi cô khởi sự dậy lớp hai tín chỉ về Chính Quyền tại trường Northside, ý thức về cộng đồng của học sinh cô Noyola và các đồ án đầy sức lực đã được dùng như một sự nối với của lớp hai tín chỉ của cô.

Đồ án sau cùng là Lễ Hội S.H.I.N.E. (Spirit, Honor, Innovation, Nuance, Education [tinh thần, danh dự, sáng kiến, sắc thái, giáo dục]), một cuộc thi phim ảnh của học sinh được tổ chức tại “White Oak Music Hall” của Houston đã thu hút được sự tham gia của một vài trường HISD và các tổ chức hậu trung học. Sự liên quan giữa các đồ án này và nội dung của lớp hai tín chỉ được học sinh của cô chú ý.

“(Lễ hội này) dính dáng đến Chính Quyền vì nó cho thấy những gì quý vị cần thi hành trong cộng đồng để giúp người ta tham dự,” Courtney Brown-Daniels nói, một trong những sáng lập viên của lễ hội phim ảnh. “Lớp của Ts. Noyola đưa quý vị vào cảm nghiệm thế giới thực. Đồ án này đã dậy em rất nhiều điều về khả năng truyền thông và cách tự trình bày bản thân.”

Trong khi các đồ án như “S.H.I.N.E. Fest” có mầu sắc lễ hội, các học sinh lớp hai tín chỉ tập trung đến những vấn nạn trong cộng đồng. Các học sinh Juan Quiroz và Rocio Vazquez thuộc về nhóm học sinh trường Northside High School, trình bày một video về bạo động và sự an toàn mà cộng đồng Northside phải đương đầu trong ngày hội “University of Texas Civics Fair” năm qua, đưa đến kết quả là giải thưởng “Passion for Change” trong cuộc thi toàn tiểu bang.

“Chúng em tham dự và thi đua thì tốt vì không nhiều người biết về việc này đang xảy ra trong cộng đồng chúng ta,” Vazquez nói. “Em nhớ là cử tọa đều bị chấn động.”

Sự cương quyết của cô Noyola khi mở rộng học trình hai tín chỉ GOVT 2305 để bao gồm các đồ án này đã thay đổi thái độ của học sinh về cộng đồng và di sản họ để lại trong trường.

“Lúc đầu, chúng em rất hồ nghi,” học sinh tốt nghiệp trường Northside là Javier Campos nói. “Nhưng càng đi sâu, chúng em từ từ hiểu được mục đích của Ts. Noyola và những gì cô tìm cách giúp chúng em thi hành.”

Trong thời gian học trong lớp cô Noyola, Campos đã giúp thành hình “Project N.E.W.” (Northside Election Works), nhằm có thêm học sinh tình nguyện làm nhân viên bầu cử. Sau khi tốt nghiệp, Campos đã tiếp tục công việc của em trong trường Northside là dậy kèm các học sinh như Elijah Lopez, em hăng hái tiếp tục công việc Project N.E.W. trong khi ghi tên lớp hai tín chỉ về Chính Quyền của cô Noyola. “Anh của em là một người đô vật, và anh ấy đã để lại dấu ấn khi thắng giải quán quân khu học chánh với đội của mình. Em muốn để lại dấu ấn của em trên trường này”, Lopez nói. “Em muốn tái đầu tư vào trường này và làm cho nó tốt hơn nữa.”