HISD phát triển cơ hội học nghệ thuật trong mọi trường tiểu học

Được linh hứng bởi quyết tâm của TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan về việc cung cấp lớp nghệ thuật cho thêm nhiều học sinh, HISD sẽ đưa thêm một giáo chức môn nghệ thuật vào 37 trường tiểu học trên toàn học khu trong niên khoá 2019-2020. 

“Lần đầu tiên trong lịch sử, mọi học sinh tiểu học HISD đều có được một giáo chức dậy môn nghệ thuật,” Giám Đốc Nghệ Thuật HISD là Wenden Sanders nói. “HISD coi mọi học sinh là một nghệ nhân mầm non, và nhờ ở hướng nhìn của Ts. Lathan, học sinh sẽ có nhiều cơ hội để phát triển các khả năng sáng tạo đó.”

Cho đến năm nay, gần 20,000 học sinh tiểu học trong HISD ít có hoặc không có cơ hội để học về nghệ thuật. Bây giờ, những học sinh đó sẽ có cơ hội để tham dự trong các môn, hoặc âm nhạc, kịch nghệ hay tranh ảnh hàng ngày.

Điều này sẽ có ảnh hưởng mạnh đến việc học của học sinh, theo như Hiệu Trưởng TJ Cotter của trường tiểu học Wesley nói, trường này sẽ chào đón một giáo chức mới về nghệ thuật trong niên khoá này.

“Được học lớp nghệ thuật này sẽ giúp học sinh diễn tả và chuyển biến những suy nghĩ xuống giấy,” ông nói. “Điều này sẽ giúp chúng tôi nuôi dưỡng các khả năng của học sinh, như thế các em có thể tiến lên và trổi vượt trong việc học.”

HISD quyết tâm giáo dục toàn thể một đứa trẻ, bảo đảm mỗi học sinh được lành mạnh, an toàn, ham học, được giúp đỡ, và thách đố, và theo ông Sanders, nghệ thuật thì quan trọng cho phương cách đó.

Sự nghiên cứu cho thấy việc giáo dục nghệ thuật đóng một vai trò thiết yếu trong việc phát triển sự suy nghĩ chín chắn, nhưng một giáo chức môn nghệ thuật còn có thể ảnh hưởng mạnh đến tình trạng xã hội và cảm xúc của một học sinh. “Sự vui sướng của một giáo chức môn nghệ thuật là họ dạy học sinh trong nhiều năm và có thể tạo được những kết quả quan trọng đó,” ông Sanders nói. “Vì lý do này, học sinh biết là các em có một chỗ an toàn, và có người luôn hậu thuẫn các em.”