Đại hội sức khỏe tâm thần chú trọng đến phúc lợi cho học sinh

Sự hợp tác mới mở rộng những hỗ trợ về cảm xúc xã hội 

Chỉ ba tuần sau khi vào lớp chín tại trường Trung Học North Forest, Mi’Kalia Allen đã có thể thấy hành trình học vấn nhiều thách đố như thế nào và nói rằng em sẽ cần đến mọi sự giúp đỡ có thể – nhất là để lèo lái qua những áp lực của cấp trung học.

Mi’Kaila, cùng với 300 học sinh khác, đã tham dự đại hội chưa từng có của khu học chánh là “Mental Health Youth Summit” (sức khỏe tâm thần giới trẻ) vào hôm thứ Sáu để cổ vũ phúc lợi tinh thần trong lớp và trường.

“Họ nói lớp chín là năm quan trọng nhất,” em nói. “Em hy vọng tổ chức này sẽ giúp em, vì đã bắt đầu thấy khó khăn rồi.”

Đại hội này, được bảo trợ bởi LyondellBasell và tổ chức bởi “WE – Well-being”, cung cấp cho học sinh những dụng cụ và nguồn năng rõ rệt để hỗ trợ chính sức khỏe tâm thần của các em cũng như sự lành mạnh tâm thần của người khác trong trường mình. Các học sinh tham dự các sinh hoạt, khóa hội thảo, và đối thoại về việc giảm bớt những vết nhơ, hiểu biết về sức khỏe tâm thần, và hoạch định hành động trong trường.

“Em có thể thấy ích lợi của sự hiểu biết này là em không chỉ giúp chính mình mà còn người khác nữa,” học sinh lớp chín trường North Forest là Terrance Evans nói. “Em thích dạy người khác và khích lệ người khác trong đời sống.”

Ngay trước khi khởi sự đại hội, TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan và các hợp tác viên cộng đồng đã công bố việc mở rộng những sự hỗ trợ sức khỏe tâm thần và cảm xúc xã hội cho học sinh.

Qua khởi xướng mới về sức khỏe và lành mạnh tâm thần, hàng trăm học sinh HISD tại 15 trường sẽ có sự truy cập trực tiếp đến các quản trị viên học đường mà họ được huấn luyện về chấn thương, khủng hoảng, lạm dụng, và ngăn ngừa tự tử. Khởi xướng này là một phần trong các chiến thuật ưu tiên của bà Lathan cho niên khoá 2019-2020 để bảo đảm sức khỏe, sự an toàn, và phúc lợi của học sinh.

“Sự học hỏi về xã hội và cảm xúc, chống ức hiếp, và nỗ lực ngăn ngừa khủng hoảng là một ưu tiên cho khu học chánh,” bà Lathan nói. “Chúng tôi muốn lấy đi vết nhơ của bệnh tâm thần và nâng cao ý thức của học sinh về sức khỏe tâm thần trong học khu này.”

Khởi xướng nào bao gồm một sự hợp tác với “University of Houston Graduate College of Social Work” để cung cấp việc tư vấn nhóm và dịch vụ xã hội cho học sinh. Các hợp tác viên cộng đồng khác trong khởi xướng này gồm “Sewa International, CapCityKids”, và “The Menninger Clinic”. 

Các trường tham dự trong khởi xướng này gồm các trường tiểu học Dogan, Hartsfield, và Rucker; các trường trung học I cấp Attucks, Fleming, Holland, M.C. Williams, Sugar Grove, và Thomas; các trường trung học II cấp Liberty, Madison, Washington, Westside, Wisdom, và Yates. 

Trong đại hội này, học sinh học hỏi về các phương pháp cổ vũ sức khỏe tâm thần mà có thể giúp các em xây dựng các môi trường an toàn và chăm sóc. Khi kết thúc, các học sinh được tăng thêm sức mạnh để giảm bớt vết nhơ chung quanh sức khỏe tâm thần bởi trở nên “Mental Fitness Influencers” (người có ảnh hưởng sự lành mạnh tâm thần) và Mi’Kalia thì sẵn sàng cho thách đố đó.   “Em muốn giúp các học sinh khác hiểu rằng họ có thể thi làm bất cứ gì, tiến hành bất cứ gì – mà không bị căng thẳng,” em nói. “Em muốn các học sinh khác biết rằng đến với ai đó xin giúp đỡ thì OK”.