Hai trường HISD chiếm được uy tín là “National Blue Ribbon Schools”

Trường Field ES và Project Chrysalis MS được vinh dự là giảm bớt khoảng cách thành tích

Trường Tiểu Học Field và Trung Học Project Chrysalis vừa được chọn là các trường “Blue Ribbon 2019” bởi Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.

Đây là lần thứ hai trường “Project Chrysalis Middle School” nhận được uy tín này, đó là một phần thưởng cho những trường duy trì được tiêu chuẩn học vấn cao trong các học sinh của trường, trong khi cho thấy sự tiến bộ trong việc giảm bớt khoảng cách thành tích giữa nhiều nhóm học sinh nhỏ.

“Tôi chúc mừng các trường ‘National Blue Ribbon’ của chúng ta, đó là những gương mẫu ngoại hạng nhiệm vụ của chúng ta trong HISD,” TGĐ Lâm Thời của HISD là bà Grenita Lathan nói. “Các giáo chức, ban quản trị và phụ huynh làm việc chăm chỉ để cung cấp sự hỗ trợ về học vấn, xã hội, và cảm xúc để cho phép học sinh chúng ta được trổi vượt bất kể những thách đố họ đối diện.”

Các trường “Blue Ribbon” phải hoàn tất một thủ tục nghiêm ngặt là nộp các dữ kiện thành tích và các bài tiểu luận về phương pháp giáo dục của mình cho Bộ Giáo Dục.

“Chúng tôi cảm kích và phấn khởi khi chiếm được vinh dự này lần thứ hai,” Viên Chức Hỗ Trợ Học Đường của trường Project Chrysalis là ông Jose Covarrubia nói. “Bất cứ trường nào cũng có thể thành công, và bất cứ học sinh nào cũng có thể thành công, khi được hỗ trợ và có được nguồn năng đúng.”

Trước khi trở nên một viên chức hỗ trợ học đường, ông Covarrubia từng là hiệu trưởng tại Project Chrysalis trong hai thập niên. Hiệu phó lâu nhất của ông là bà Lisa Rodriguez sẽ kế nghiệp ông.

“Chúng tôi muốn thiết lập một truyền thống là được vinh dự Blue Ribbon,” bà
Rodriguez nói, “Và bởi duy trì mục tiêu của chúng tôi là bám lấy một tiêu chuẩn học vấn nghiêm ngặt, các học sinh và nhân viên thì có thể đạt được điều đó.”

Trường này được thiết kế là một trường nhỏ, phục vụ học sinh trong vùng Cận Đông của Houston, họ đến từ các tầng lớp bất lợi về kinh tế. Số ghi danh hiện thời khoảng 210 học sinh, các em tham dự lớp ở trường Tiểu Học Cage.

Trường “Project Chrysalis” được chọn là một trong những trường công lập tốt nhất ở Texas bởi tờ báo “Texas Monthly”.

Trường Tiểu Học Field chiếm giải Blue Ribbon phục vụ học sinh từ lớp vườn trẻ đến lớp năm trong vùng “Historic Heights” của Houston. Chương trình học vấn của trường chú trọng đến việc thi hành các chiến thuật can thiệp sớm cho mọi học sinh, dù các em thuộc loại Giỏi và Có Tài hoặc trong chương trình Giáo Dục Đặc Biệt.

“Trường chúng tôi không thể chiếm được vinh dự này mà không có sự hỗ trợ của khu học chánh, nhân viên và cộng đồng,” Hiệu Trưởng John Hendrickson của trường Field nói. “Việc nhận được giải thưởng này thí dụ cho sự tin tưởng rằng nếu quý vị đem cho học sinh cơ hội thích hợp để thành công, các em sẽ đạt được những điều vĩ đại.”

Trường Field và Project Chrysalis sẽ được vinh danh trong buổi lễ trao giải hôm 14-15 tháng Mười Một tại Hoa Thịnh Đốn, D.C.

Muốn biết thêm thông tin về trường Field Elementary School, hãy vào:  https://www.houstonisd.org/Domain/17374

Muốn biết thêm thông tin về trường Project Chrysalis Middle School, hãy vào: https://www.houstonisd.org/Page/72329