Sở Chuyên Chở tập trung đến nỗ lực tuyển mộ trong năm mới

Sở Chuyên Chở Khu Học Chánh Houston trong năm mới sẽ chú trọng đến nỗ lực tuyển mộ khi sở sẽ tuyển một thêm 30 tài xế vào tháng Ba.

Sở sẽ bắt đầu tổ chức tuyển mộ tài xế xe buýt hàng tháng từ tháng Hai 2020 để tiếp tục nỗ lực đảm bảo mọi tuyến đường có đầy đủ nhân viên, và có sẵn các tài xế khác để cung cấp việc thay thế khi nhân viên vắng mặt.

Tổng Quản Lý Sở Chuyên Chở là John Wilcots IV nói có ba buổi tuyển mộ sẽ được tổ chức hàng tháng – một vào thứ Bảy và hai vào những ngày trong tuần. Những buổi tuyển mộ sắp đến được mong đợi sẽ đem cho sở này một sự khởi đầu kiếm nhân sự cho mùa hè và niên khoá 2020-2021.  

“Chúng tôi có các tài xế đang được huấn luyện bây giờ, và chúng tôi vẫn thấy đơn xin việc tài xế nộp vào,” ông Wilcots nói. “Chúng tôi khích lệ bất cứ ai làm việc với học sinh và muốn trở nên một tài xế xe buýt thì hãy nộp đơn. Đây là một cơ hội tốt cho mọi người, kể cả những ai về hưu và đang tìm công việc bán thời gian vì chúng tôi cũng có thể cung cấp ca làm việc phù hợp với thời khóa biểu của họ.”

Trong các buổi tuyển mộ, nhân viên Sở Chuyên Chở sẽ duyệt đơn, phỏng vấn ngay tại chỗ, và thử cần sa ma túy, với những cung ứng rộng mở cho các ứng viên đủ điều kiện. Mọi người nộp đơn phải mang theo bằng lái xe có giá trị, thẻ An Sinh Xã Hội hay thẻ cho phép làm việc/giấy chiếu khán, nếu áp dụng.

Lương sơ khởi của tài xế xe buýt là $18 một giờ và sẽ được cung cấp sự huấn luyện CDL miễn phí. Các phúc lợi khác gồm bảo hiểm sức khỏe, răng, và mắt, được tham dự “Teacher Retirement System” và trả tiền cho những chuyến đặc biệt.  Mọi ứng viên phải tối thiểu 18 tuổi có bằng lái xe của Texas và hồ sơ lái xe ít hơn sáu chấm.  Họ phải có thể qua được sự điều tra quá khứ, thanh lọc ma túy và rượu, và có sức khỏe. Mọi ứng viên phải có thể giao tiếp bằng Anh ngữ – lời nói và cả chữ viết.