HISD hợp lý hóa các chương trình phân phát thực phẩm để phục vụ cộng đồng tốt hơn

Khu Học Chánh Houston đang hợp lý hóa các chương trình phân phát thực phẩm mùa hè và khởi sự một hợp tác mới với Ngân Hàng Thực Phẩm Houston để phục vụ tốt hơn các gia đình có nhu cầu.

Sở Dinh Dưỡng đang sửa đổi các chương trình “Curbside Summer Meals” và “Fresh Bus”, hợp nhất các địa điểm phân phát để chuyển hướng các nguồn năng về các cộng đồng có nhu cầu cao nhất.

Nằm trong sự cập nhật này, HISD tham gia với Ngân Hàng Thực Phẩm Houston để phát động chương trình “Coronavirus Food Assistance”, nó sẽ cung cấp cho gia đình các hộp 30 cân sản phẩm tại năm địa điểm chiến lược tọa lạc trên khắp khu học chánh.

“Trong những tháng kể từ khi học khu đóng cửa vì COVID-19, sở Dinh Dưỡng đã siêng năng làm việc để cung cấp thực phẩm cho các cộng đồng khi cần thiết nhất,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Những thay đổi này sẽ cho phép chúng tôi tập trung nỗ lực và nguồn năng đến các vùng có nhiều nhu cầu nhất.”

Bắt đầu từ thứ Hai, 22 tháng Sáu, chương trình “Coronavirus Food Assistance” sẽ hoạt động phối hợp với chương trình “Curbside Summer Meals” tại năm địa điểm —Sam Houston Math, Science, Technology Center, trường Revere, và các trường trung học Chavez, Kashmere, và Milby.

Tại năm địa điểm này, các gia đình có thể lấy các bữa ăn cho vài ngày cũng như các hộp sản phẩm tươi vào các ngày thứ Hai và thứ Năm hàng tuần. Trường Milby và Sam Houston sẽ mở cửa từ 10g sáng đến trưa, và các trường Revere, Chavez, và Kashmere sẽ mở cửa từ trưa đến 2g chiều.

“Ngân Hàng Thực Phẩm Houston sẵn sàng tiếp tục hợp tác với HISD để nuôi ăn các học sinh và gia đình trong thời gian COVID,” Viên Chức Trưởng của Houston Food Bank là Nicole Lander nói. “Chúng tôi đang thích nghi việc phân phát thực phẩm để phục vụ tốt nhất cho cộng đồng, cung cấp các hộp sản phẩm CFAP cho các gia đình đến lấy bữa ăn cho học sinh tại năm trường trên toàn thành phố.”

Bắt đầu từ thứ Hai, 29 tháng Sáu, các địa điểm “Curbside Summer Meals” sẽ được hợp nhất và tinh giản, cho phép nhân viên tập trung đến 42 địa điểm có nhu cầu cao nhất. Nhân viên vẫn còn xem lại dữ kiện về số người tham dự và sẽ công bố danh sách các địa điểm mới nhất trong HoustonISD.org/SummerMeals vào thứ Năm, 25 tháng Sáu, 2020.

Bắt đầu từ thứ Tư, 1 tháng Bảy, chương trình giao sản phẩm “Fresh Bus” — giao trái cây và rau tươi trực tiếp đến các địa điểm đã được ấn định trong chương trình – sẽ có những thay đổi tương tự, hợp nhất và hợp lý hóa các dịch vụ, cho phép nhân viên tập trung vào 27 trường có nhu cầu cao nhất.

Ngày, giờ, và địa điểm phân phát của “Fresh Bus” được thường xuyên đăng trong trang HoustonISD.org/FreshBus.