HISD khởi sự Quyên Góp Đồ Chơi Ngày Lễ 2020

Nhân viên của Khu Học Chánh Houston đang chia sẻ tinh thần ngày lễ với các học sinh kém may mắn qua “2020 Holiday Toy Drive” (quyên góp đồ chơi) của HISD.

Những người trao tặng được khích lệ hãy đem các món đồ chơi mới và không cần gói lại đến Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 W. 18th St. Houston, TX 77092) trước ngày 14 tháng Mười Hai lúc 4g chiều. Những chỗ nhận được đặt tại các cổng vào phía Đông và Tây của cơ sở này.

Cuộc quyên góp đồ chơi sẽ đem lại lợi ích cho sở “Student Assistance Department” (giúp đỡ học sinh) của HISD, sở này phục vụ các học sinh vô gia cư của HISD, và một trường được chọn bởi sở “Strategy and Innovation Department” của HISD.

Những ai muốn tặng đồ chơi trên mạng thì cũng có thể thi hành qua trang “2020 HISD Toy Drive Wish List on Amazon”. Các đồ chơi sẽ được giao trực tiếp đến Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White.

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng email cho “Partnership Liaison” Erin Prestage tại erin.prestage@HoustonISD.org.