Tổ chức “Emancipation Park Conservancy” cung cấp hơn 100 xe đạp cho học sinh lớp hai của HISD

Hơn 100 học sinh của hai trường tiểu học trong Khu Học Chánh Houston được nhận các xe đạp mới vào chiều thứ Sáu, do sự tặng dữ của “Emancipation Park Conservancy” trong việc cử hành mùa lễ của tổ chức này.

Các học sinh lớp hai của các trường tiểu học Thompson và Blackshear thật ngạc nhiên khi biết các em sẽ được nhận xe đạp mới.

“Chúng tôi hy vọng các xe đạp này sẽ làm tươi sáng cuộc đời của các học sinh chăm chỉ,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Tổ chức ‘Emancipation Park Conservancy’ là một hợp tác viên cộng đồng tuyệt vời, và chúng tôi luôn biết ơn sự hỗ trợ của họ.”

“Đó là một niềm vui khi được thấy nụ cười trên khuôn mặt của các học sinh khi nhận xe đạp, Giám Đốc Điều Hành của “Emancipation Park Conservancy” là Lucy Bremond nói. “Nhờ sự quảng đại giúp đỡ của các hợp tác viên của chúng tôi là Baker Hughes và CYCLE (Changing Young Children’s Lives through Education) nên mới có sinh hoạt này.”

Học sinh còn được nhấn nón an toàn, các tấm phản chiếu, và tài liệu giáo dục về sự an toàn khi đi xe.