Học sinh CTE cam kết tham gia chương trình xây cất HCC trong một nghi thức

Hợp tác với “Marek Construction” cung cấp hai tín chỉ, các chứng chỉ kỹ nghệ

Các học sinh “Career and Technical Education” (học nghề và kỹ thuật) của Khu Học Chánh Houston đã ký giấy cam kết vào hôm thứ Ba để hoàn tất chương trình hai năm “Marek Construction Academy” tại Đại Học Cộng Đồng Houston.

Nghi thức cam kết này xảy ra trong bãi đậu xe của HCC Southeast Campus với các học sinh vẫn ở trong xe. Học sinh được sự khen ngợi từ ông giám đốc, sau đó từng người bước đến lễ đài để ký tên vào tờ cam kết.

“Chúng tôi hãnh diện về tất cả các em. Hãy trau dồi khả năng, hãy học nghề và cố trở nên giỏi nhất,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Khi các em lớn lên trong ngành nghề này, các em sẽ thấy thỏa thích khi biết rằng các em đã có một sự lựa chọn lớn để đầu tư chính bản thân và chương trình tuyệt hảo này.”

Chương trình miễn phí này, hiện trong năm thứ hai, cung cấp hai tín chỉ và các chứng chỉ kỹ nghệ cho những học sinh HISD nào của hai trường trung học Austin và Milby mà họ dành một thời gian giảng dạy để học các khả năng xây cất tại trường “HCC’s Southeast Campus” với một giám thị công trường/giảng viên rành nghề của Marek Bros.. Marek là một công ty đặc biệt về xây cất và qua chương trình này, học sinh làm việc mùa hè với công ty như một thực tập viên được trả lương.

“Khi thầy giáo cho em biết về chương trình hai tín chỉ mà em có thể nhận được, em rất thích chương trình này,” Victoria Magallon, một học sinh thuộc “Marek Construction Academy” của trường Austin, nói. “Em thực sự mong đến mùa hè để có thể học thêm về xây cất và em sẽ thực sự được giao tiếp với các giáo chức của em.”