Ủy Ban Giáo Dục HISD bổ nhiệm luật sư Myrna Guidry vào vị trí Học Khu IX

Trong một cuộc họp đặc biệt hôm thứ Ba, Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã đồng lòng bổ nhiệm luật sư Myrna Guidry là ủy viên mới cho Học Khu IX để hoàn tất nhiệm kỳ chưa mãn của Wanda Adams.

Bà Guidry đã tuyên thệ nhận chức vào chiều thứ Năm trước cuộc họp thường lệ của ủy ban này.

“Tôi biết ơn và sung sướng có được cơ hội này để phục vụ khu học chánh bằng cách hoạt động để xây dựng tiềm năng của học sinh chúng ta và làm bất cứ gì có thể để góp phần cho sự thành công của các em,” Guidry nói.

Bà Guidry được chọn trong tám ứng viên đã nộp đơn sau khi Adams từ chức vào tháng Mười Một để phục vụ là một thẩm phán trị an của Quận Harris. Nhiệm kỳ này đáo hạn vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2021.

Bà Guidry từng là một luật sư ở Houston trong 20 năm qua và là một giáo sư trợ giảng tại trường “Thurgood Marshall School of Law”. Bà là một sinh viên tốt nghiệp trường “South Texas College of Law Houston” và còn làm việc như một hòa giải viên công chứng. Bà Guidry lấy bằng đại học của trường Tulane University.

“Tôi chào mừng bà Guidry vào ‘Nhóm Mười Người’ của chúng tôi và trông chờ kinh nghiệm, sự tận tâm, sự hăng hái và quyết tâm mà bà sẽ đem đến cho ủy ban này,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói.

Bà Guidry tham gia với Elizabeth Santos (Học Khu I), Kathy Blueford-Daniels (Học Khu II), Daniela “Dani” Hernandez (Học Khu III), Patricia K. Allen (Học Khu IV), Chủ Tịch Sue Deigaard (Học Khu V), Holly Maria Flynn Vilaseca (Học Khu VI), Annie Sung (Học Khu VII), và Judith Cruz (Học Khu VIII) trong một ủy ban chín thành viên.