Tám năm sau: Một cái nhìn lại việc thiết kế các trường để học hành

Chắc chắc những trường này không phải là trường của các ông bà xưa.

Tối thiểu đó là cách diễn tả của ông Dan Bankhead, Tổng Quản Lý Thiết Kế Cơ Sở, về các trường mới xây trong chương trình Bông Phiếu 2012.

Một tương phản sắc sảo với các trường ban đầu, giờ đây các lớp thì sáng sủa, rộng rãi, và đầy ánh sáng trời. Mầu sắc táo bạo tô điểm cho nền và tường. Những chỗ để chia sẻ thì nhắc nhớ đến các hành lang và nhà ăn trong khách sạn.

Trong khi bắt mắt, các thiết kế này phục vụ một mục đích lớn lao hơn là chỉ có thẩm mỹ. Chúng giúp thiết lập các môi trường dẫn đến sự học hành. Gần 40 trường, gồm 29 trường trung học, được đưa vào thế kỷ 21 nhờ các thiết kế mới nhấn mạnh đến sự hợp tác của học sinh, có tính sáng tạo, và thành tích học vấn.

“Chúng tôi thấy rằng khi học sinh có thể đu đưa trong chiếc ghế và có thể di chuyển quanh quẩn, chúng có thể tiếp nhận và nhớ các thông tin tốt hơn,” ông Bankhead nói, ông giúp trông coi việc quản lý, hoạch định, và thiết kế đồ án bông phiếu.

Đó là lý do các trường mới có các ghế linh động, các bức tường có thể di chuyển, và các bàn học nhẹ để có thể tái xếp đặt khi được cho biết.

Ánh sáng tự nhiên, mầu rực rỡ, và các khu học hành mở rộng cũng đóng các vai trò quan trọng trong thiết kế, ông Bankhead nói, bởi vì các nghiên cứu cho thấy học sinh có thể cải tiến lối đối xử, khích động bộ não, và hứng khởi tiếp tục học hành.

Với đồ án bông phiếu chỉ còn một trường nữa là chấm dứt, câu hỏi vẫn là – các tái thiết kế này có thực sự giúp học sinh theo phương cách họ được dành cho không?

Nếu quý vị hỏi Hiệu Trưởng trường Tiểu Học Condit là ông Daniel Greenberg, câu trả lời là có.

“Tôi nghĩ các yếu tố thiết kế thì quan trọng trong trường chúng tôi để thiết lập một môi trường học hành mà là nơi các học sinh có thể phát triển,” ông Greenberg nói về trường Condit, nó được nâng cấp năm 2017.

Ông Greenberg nói sau nhiều năm ông nhận thấy sự gia tăng mạnh trong sự sáng tạo và hợp tác của học sinh, ông cho đó là nhờ “những chỗ học chung” nơi đây học sinh tu tập như trong một khung cảnh khu xóm để học và sáng tạo.

Tuy đại dịch đã thay đổi cách sử dụng chỗ trong những ngày này, ông lạc quan là học sinh sẽ trở về sự hợp tác như trước.

Tại trường Milby High School, Hiệu Trưởng Ruth Ruiz cũng có cảm tưởng như vậy.

“Điểm hạng học sinh gia tăng đáng kể, và sự hợp tác và sáng tạo cũng gia tăng,” bà Ruiz nói, và thêm rằng sự sáng tạo của học sinh đã mở rộng ra ngoài trường kể từ khi trường được xây lại vào năm 2017. “Nhiều học sinh của chúng tôi đã làm các đồ án mà nó còn ảnh hưởng đến cộng đồng này bằng cách giúp ‘Missions Milby’ và làm việc với các học sinh tại các trường tiểu học chung quanh.”

Ông Bankhead nói, ông và nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu thiết kế trường mới nhất và tốt nhất để chuẩn bị cho các đồ án xây trường tương lai.

“Các giáo chức giỏi, hữu hiệu và tài lãnh đạo là yếu tố chính, nhưng tối thiểu chúng tôi thi hành phần nhỏ bé là đem cho học sinh và nhân viên một môi trường thật tốt,” ông Bankhead nói.