Skip to content

Các chương trình dìu dắt của HISD cử hành “National Mentoring Month”

2021 January 11
by vtran2

Tháng Giêng là “National Mentoring Month” (tháng dìu dắt toàn quốc), và chương trình chương trình dìu dắt của HISD là “Ascending to Men” (ATM) và “Resilient Outstanding Sisters Exemplifying Success” (ROSES) đang cử hành bằng đề cao những người dìu dắt và các câu chuyện dìu dắt trên các mạng truyền thông xã hội.

“National Mentoring Month” là việc cử hành ảnh hưởng tiêu cực của các người dìu dắt trên đời sống của những học sinh được dìu dắt. Nó cũng là thời gian mà sự quan tâm đến việc dìu dắt và tạo một sự khác biệt trong cộng đồng thì ở mức cao nhất, với sự phấn khởi của một năm mới và các mục tiêu cũng như quyết tâm ảnh hưởng đến người khác. HISD khích lệ công chúng hay tham dự và trở nên một người dìu dắt.

“Chúng tôi muốn dành đôi phút để tỏ lòng biết ơn đến từng người dìu dắt vì sự hỗ trợ phi thường của họ khi hướng dẫn học sinh của chúng tôi,” Candice Castillo nói, bà là Giám Đốc Điều Hành chương trình “Equity and Outreach”. “Quý vị đang có một ảnh hưởng mà nó sẽ vượt ra ngoài sự dìu dắt đang có hôm nay, và thời giờ đầu tư này sẽ giúp định hình triển vọng trên cuộc đời nhiều học sinh nam nữ này”.

Cuộc nghiên cứu cho thấy các người dìu dắt đóng một vai trò mạnh mẽ trong việc cung cấp cho người trẻ các dụng cụ để có những lựa chọn trách nhiệm. Những học sinh nào có người dìu dắt thì thường đi học và tham gia trong trường, tham dự thường xuyên các môn thể thao hay các sinh hoạt ngoại khóa, tình nguyện trong cộng đồng, giữ các chức vụ lãnh đạo trong các sinh hoạt ngoại khóa, và giảm bớt hay tránh lối sống như lạm dụng ma túy và người khác.

Cũng cuộc nghiên cứu này cho thấy một trong ba người trẻ trong nước sẽ lớn lên mà không có người dìu dắt. Hiện thời, với đại dịch chung quanh, sự cần thiết người dìu dắt thì quan trọng hơn bao giờ, khi các học sinh điều chỉnh theo các môi trường học hành phi truyền thống và xã hội.

Dưới ô dù “Equity and Outreach”, HISD đã thi hành các chương trình dìu dắt để thêm sức nam nữ học sinh – nhất là từ các cộng đồng từng bị phục vụ dưới mức với kiến thức, sự tự tin, và các khả năng cần thiết để tham gia hành trình hậu trung học. Những học sinh trong các chương trình này có các cơ hội dìu dắt mà nó nối kết họ với các người lớn, là những người hỗ trợ và cung cấp sự hướng dẫn về giáo dục, xã hội, và chuyên môn, gia tăng sự học hỏi kinh nghiệm của học sinh.

Để biết thêm về các cơ hội dìu dắt với ATM và ROSES, hãy vào trang www.houstonisd.org/atmpwww.houstonisd.org/ROSES  hoặc gởi câu hỏi trực tiếp, liên lạc với chúng tôi tại equityandoutreach@HoustonISD.org  hay gọi số 713-556-8902.

Comments are closed.