Giáo chức trường Eliot ES được chọn là Giáo Chức của Tháng Giêng

Vào sáng thứ Ba se lạnh tại trường tiểu học Eliot, giáo chức lớp bốn môn ELA là Fernando Lopez đang dạy học sinh của ông về cách phân tích một câu truyện khi ông đột nhiên bị gọi ra bãi đậu xe của trường vì một sự ngạc nhiên đặc biệt.

Những chiếc xe được sơn các dòng chữ và các trang trí lái ngang qua ông Lopez, chúc mừng ông được chọn là Giáo Chức của Tháng Giêng của HISD – ông không chỉ dạy Anh văn một cách hiệu quả cho học sinh, nhưng còn giúp các em phát triển lòng yêu quý đọc sách. Như một sự cảm ơn, ông sẽ lái chiếc xe Honda CR-V 2021, nhờ sự ưu đãi của Sterling McCall Honda.

Là một cựu học sinh trường Tiểu Học Eliot, ông Lopez đã dành 22 năm qua để giúp bảo đảm học sinh phát triển sự thu nhận ngôn ngữ thứ hai và khả năng đọc cũng như liên lạc qua chữ viết.

“Trước hết và trên hạn, bạn phải khích lệ học sinh đọc sách. Bước đầu tiên là làm gương cho thái độ này; chúng phải thấy bạn thích đọc sách,” ông Lopez nói. “Vào cuối ngày, mục tiêu của tôi là chúng đem sự yêu thích đọc sách đó ra ngoài lớp học và đi vào đời sống hàng ngày.”

Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD Grenita Lathan đã cảm ơn ông Lopez vì sự tận tâm không biết mệt cho học sinh, bất kể những trở ngại đưa ra bởi đại dịch, cũng như những thử thách cho chính sức khỏe của ông.

“Ông Lopez này, mọi người đều đồng ý ông là một giáo chức siêu sao và một phần tử cộng đồng siêu sao,” bà Lathan nói. “Chúng tôi muốn cảm ơn ông vì tất cả những gì ông làm để gíup cho con em chúng ta, và sự góp phần của ông cho HISD. Tôi muốn cảm ơn ông vì đang đi đúng đường và tiếp tục thi hành những gì ông cần để được thành công.”

Năm trước, ông Lopez được chẩn đoán bị ung thư và trải qua sự chữa trị thành công trong một năm. Bất kể sự tranh đấu của ông, ông trở lại trường Eliot và tiếp tục tạo ảnh hưởng mạnh đến trường và cộng đồng.

“Tôi hãnh diện là một sản phẩm của HISD. Tôi là một sản phẩm của cộng đồng Denver Harbor nơi tôi lớn lên,” ông Lopez nói. “Tôi có một liên quan đặc biệt ở đây, và đây là nơi tôi muốn sống cho hết sự nghiệp của tôi. Tôi dự định kết thúc ở ngay nơi tôi khởi sự.”

Là một phần của chương trình Giáo Chức của Tháng, Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD là bà Grenita Lathan và các nhà lãnh đạo học khu – cùng với một đại diện từ “Group 1 Automotive” – làm ngạc nhiên một giáo chức xứng đáng. Hàng tháng, giáo chức được chọn nhận sẽ được một rổ quà và một chiếc xe sang trọng cho mượn.

Mỗi một người trong bảy Giám Đốc Vùng HISD chịu trách nhiệm chọn một giáo chức trong vùng để được vinh danh từ tháng Mười Một 2020 cho đến tháng Năm 2021. Các hiệu trưởng nào muốn đề cử một giáo chức trong trường thì phải trực tiếp liên lạc với viên chức hỗ trợ học đường hay giám đốc vùng.