Tháng Lịch Sử Người Da Đen

Tháng Hai ghi dấu việc chính thức cử hành Tháng Lịch Sử Người Da Đen lần thứ 95, là tháng được dành để nhận biết và vinh danh công trình của các thế hệ người Hoa Kỳ gốc Phi Châu mà họ đã để lại một dấu tích trong lịch sử, và đã vĩnh viễn thay đổi nền văn hóa Hoa Kỳ.

Trong HISD, các trường trên toàn học khu cử hành tháng này với nhiều loại chương trình và học trình để giúp giáo dục học sinh về ảnh hưởng của người Hoa Kỳ Da Đen, ngày hôm nay cũng như trong suốt lịch sử của chúng ta.

“Dạy bảo học sinh về lịch sử người Hoa Kỳ gốc Phi Châu trong quốc gia này thì thiết yếu cho một nền giáo dục trọn vẹn,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Ts. Grenita Lathan nói. “Chúng tôi hy vọng rằng mọi người hãy nghĩ đến những ai đã định hình thế giới chúng ta và thay đổi hướng đi của lịch sử.”

Sinh hoạt này đầu tiên được cử hành trong tháng Hai 1926 chỉ một tuần lễ, được chọn đặc biệt để bao gồm những ngày sinh của Abraham Lincoln và cả Frederick Douglass, hai người tiên phong trong cảnh ngộ của người Hoa Kỳ gốc Phi Châu.

Sự đáp ứng thì ngay lập tức và nồng nhiệt. Các câu lạc bộ về lịch sử người da đen nẩy sinh mọi nơi trên toàn quốc, các trường dùng các nguồn năng mới để giáo dục học sinh, và dân chúng khắp nơi ủng hộ nỗ lực này. Vào lúc Luật Quyền Dân Sự được ban hành năm 1964, Tháng Lịch Sử Người Da Đen trở nên một phần trung tâm và quan trọng của đời sống người Hoa Kỳ gốc Phi Châu.

Một thập niên sau, 1976, Tổng Thống Gerald R. Ford đã thúc giục mọi người dân Hoa Kỳ hãy “nắm lấy cơ hội này để vinh danh thành quả thường bị quên lãng của những người Hoa Kỳ da đen trong mọi nỗ lực trong suốt lịch sử chúng ta.” Do đó, 50 năm sau nỗ lực đầu tiên, việc cử hành lịch sử người Da Đen được kéo dài ra suốt tháng.

Kể từ đó, mỗi tổng thống Hoa Kỳ đều công bố các tuyên ngôn chính thức vào tháng Hai để ghi dấu Tháng Lịch Sử Người Da Đen.

“Tuy tháng Hai được dành riêng là Tháng Lịch Sử Người Da Đen, chúng tôi hy vọng rằng học sinh và giáo chức học biết những đóng góp của người Hoa Kỳ gốc Phi Châu trong suốt năm,” bà Lathan nói. “Houston là một trong những thành phố đa dạng nhất nước, và chúng tôi hy vọng rằng học sinh có thể học hỏi về sự đa dạng trọn vẹn của nước mình.”