HISD hợp tác với “Houston Dynamo” cung cấp miễn phí các lớp vườn trẻ

HISD hợp tác với “Houston Dynamo” và “Dash” để cung cấp các lớp ảo miễn phí cho học sinh vườn trẻ và gia đình với chương trình “Soccer Starts at Home Program” (SSAH).

Chương trình nhắm đến lớp vườn trẻ này sẽ chú trọng đến việc thiết lập sự liên quan giữa trí óc và thân thể cho học sinh, củng cố và thiết lập các đường não bộ cũng như củng cố mối giây giữa phụ huynh và con cái. Nếu quý vị thích tìm hiểu thêm về chương trình này và các ích lợi của nó, đừng bỏ qua cơ hội này để tham dự khóa hội thảo dành cho phụ huynh “SSAH Parent Workshop”.

Các cuộc hội thảo phụ huynh này thì quan trọng để giúp cải thiện sự tham dự và phát triển, và bao gồm việc giáo dục phụ huynh/giám hộ về SSAH. Và quan trọng hơn nữa, các khóa hội thảo phụ huynh sẽ còn giải thích các thành phần của chương trình này: Các Lớp Phát Triển, VDC’s, “Skill Builder Card”, v.v. Phần trình bày được đề ra để đem cho phụ huynh các dụng cụ để giúp con em khởi sự trong môn đá banh và đời sống.

Phụ huynh có thể đăng nhập khi dùng nối kết của buổi hội thảo theo khu vực của trường con em:

Thứ Hai, 5 tháng Tư; 4g30 to 5g30 chiều: Phía Tây và các trườngA180 schools

http://bit.ly/2OXEDTp

Thứ Ba, 6 tháng Tư; 4g30 to 5g30 chiều: Phía Nam và Đông

http://bit.ly/3cV1h79

Thứ Tư, 7 tháng Tư; 4g30 to 5g30 chiều: Phía Bắc và Tây Bắc

http://bit.ly/313S1rx

Các Lớp Học Ảo

Các lớp này sẽ được tổ chức vào thứ Tư hàng tuần từ 6g đến 6g25 cho phụ huynh và con em từ 3-5 tuổi. Phụ huynh có thể ghi danh theo nối kết này https://houstondynamo.zoom.us/meeting/register/tZYqc-ygpj4tHtdR3Ehrq_IfsTUdnWPZ1ehM. Một khi đã ghi danh họ sẽ không phải ghi danh lại cho từng khóa. Họ sẽ nhận được một email sau đó trước khi bắt đầu khóa học thứ Tư hàng tuần. Vui lòng xem hình đính kèm (Anh ngữ) để biết ngày và giờ.