“HISD Foundation” tổ chức ảo “State of the Schools”

Bài diễn văn thì ảo, nhưng những biểu diễn thì rất thực.

“Biểu diễn” là hình của Tổng Giám Đốc Lâm Thời Ts. Grenita Lathan bay trên không hàng trăm bộ vùng tây nam Houston trong một chiếc máy bay nhỏ được điều khiển bởi một thiếu niên.

Phần này – với học sinh Trinity Ernest của trường trung học Sterling — đề cao chương trình “Career and Technology Education” trên toàn học khu. Nó được thu hình như một phần của chương trình “2021 State of the Schools” (tình trạng các trường 2021), được tổ chức ảo lần đầu tiên vào năm nay.

Ernest, một học sinh lớp 11 tại trường Sterling, là một phần tử của chương trình hàng không của trường này. Em dự định lấy bằng lái máy bay vào năm tới.

“Em luôn luôn thích bay, nhưng em chưa bao giờ nghĩ là tự bay một mình. Nhưng khi cơ hội này xảy đến, em nắm lấy ngay,” Ernest nói. “Và bây giờ em ở đây, bay cùng với Ts. Lathan.”

Phần đó chỉ là một phần của bài diễn văn, mà bà Lathan trình bày ảo cho những người hỗ trợ giáo dục công cộng từ thương mãi, học viện, các cộng đồng hỗ trợ và đức tin.

Diễn văn của bà Lathan tập trung đến ý tưởng “Resilience Through It All” (khả năng phục hồi qua mọi sự), và bài diễn văn này chú trọng đến sự chăm chỉ làm việc của nhân viên và học sinh HISD trong đại dịch và mọi thử thách của nó.

“Chúng ta đã trải qua nhiều cơn bão – ngay cả những cơn bão mùa đông – và hiện thời chúng ta đang lèo lách qua những dòng nước chưa được khám phá,” bà Lathan nói. “Nhưng nếu có bài học nào tôi học được từ học sinh – thế hệ trẻ và người lãnh đạo tương lai của chúng ta – đó là cùng nhau chúng ta có khả năng phục hồi qua mọi sự. Và điều đó khiến tôi tràn trề hy vọng. Hy vọng rằng khi chúng ta tiếp tục đối diện với những thời gian chưa từng có, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh – cùng với nhau.”

Các ích lợi ảo hỗ trợ tổ chức “HISD Foundation”, nó cung cấp sự hỗ trợ tài chánh cho học khu bằng cách vận động sự hỗ trợ của cộng đồng địa phương, tất cả có mục tiêu là cải tiến kết quả cho mọi học sinh trong khu học chánh này.

“Tất cả chúng ta đều cảm nghiệm sự gian khổ vì hậu quả của cuộc khủng hoảng này,” Giám Đốc Điều Hành HISD Foundation là Katherine Smith nói. “Và có lẽ không một thành phần dân số nào từng thấy cuộc đời mình hoàn toàn bị đảo lộn hơn học sinh trường công lập Hoa Kỳ, gần 200,000 học sinh ghi danh trong HISD. Bất kể mọi thử thách này, chúng ta vẫn phải tìm ra những phương cách để đến với các em và thúc đẩy các em đến một tương lai tốt hơn.”

Sau phần chính của chương trình, các tham dự viên tham dự trong cuộc thảo luận Q&A với bà Smith và Ts. Lathan. Các tham dự viên có thể đặt câu hỏi trong phần “chat” (tán gẫu) của trang, và Ts. Lathan trả lời.

Trong năm năm tới trong khu học chánh: “Có những điều lớn lao trước mặt cho khu học chánh này, bởi vì chúng ta có được những người vĩ đại để giúp học khu tiến tới.”

Về việc ghi danh năm tới: “Chúng ta dự trù sẽ đưa 5,000 học sinh trở lại mà chúng ta đã bị mất trong niên khoá tới.”

Về niên khoá tới: “Những học sinh nào muốn diện đối diện thì sẽ tiếp tục có sự lựa chọn đó. Nhưng các giáo chức sẽ không thể tiếp tục dạy trực tuyến và ảo. Nó mệt mỏi. Họ sẽ dạy trong một kiểu này hay kiểu khác, không phải cả hai.”

Một bông phiếu mới là đề tài cho nhiều câu hỏi.

Bông phiếu sau cùng —$1.89 tỉ— được phê chuẩn trong năm 2012 và sẽ kết thúc vào năm tới khi trường Trung Học Bellaire hoàn tất. Bà Lathan nói một kế hoạch bông phiếu mới có thể được đúc kết vào cuối hè này, với việc thuê mướn một tân tổng giám đốc. Bà hy vọng rằng bông phiếu mới sẽ được đưa vào cuộc bầu cử tháng Mười Một 2021 để cử tri biểu quyết.

“Tôi muốn cảm ơn các cử tri đã ủng hộ bông phiếu 2012,” bà Lathan nói. “Chúng tôi chứng minh rằng chúng tôi có thể làm được điều đó. Khi chúng tôi nói Nhóm HISD, chúng tôi có ý định như vậy. Hãy đến thăm các trường của chúng tôi và quý vị sẽ thấy kết quả của nhóm đó.”

Nếu quý vị muốn tặng cho tổ chức “Houston ISD Foundation”,  quý vị có thể tặng trực tuyến hay gởi tin nhắn “SOTS21” về số 713-357-6267.