HISD cử hành Tuần Thư Viện Quốc Gia, Ngày Quản Thư Quốc Gia

Một thư viện vững mạnh từng là phần trọng tâm của bất cứ trường nào, và Khu Học Chánh Houston nhận biết sự làm việc cực nhọc của các quản thư và thư viện trong trường trong Tuần Lễ Thư Viện Quốc Gia, từ 4-10 tháng Tư, và Ngày Quản Thư Quốc Gia, là 4 tháng Tư.

“Các quản thư của chúng ta làm việc chăm chỉ hàng ngày để cung cấp các nguồn năng và thông tin mà học sinh HISD cần để phát triển,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Ts. Grenita Lathan nói. “Công việc của họ là một phần quan trọng của các trường, và sự tận tụy của họ đối với mọi học sinh thì quan trọng hàng năm và đặc biệt năm nay.”

Là các quản thư, những nhà giáo dục đáng giá này cung cấp sự hướng dẫn và sự hiểu biết không chỉ qua các sách và tài liệu in ấn khác, nhưng còn các nguồn năng và kỹ thuật số. Phần này của thư viện là một dụng cụ ngày càng quan trọng, nhất là khi nhiều học sinh vẫn học ảo. Yếu tố kỹ thuật số của bất cứ thư viện nào trong trường đã giúp học sinh nối kết với các thư viện trên toàn thế giới.

Nếu quý vị muốn chia sẻ thêm về quản thư được ưa thích trong HISD, hãy kể câu chuyện của quý vị trên mạng xã hội với #HISDLibrarians.