“Volunteers in Public Schools” cử hành 50 năm, vinh danh những người được vinh dự 2020-2021

Trong 50 năm, tổ chức “Volunteers in Public Schools” (VIPS – tình nguyện trong trường công lập) đã cung cấp cho Khu Học Chánh Houston sự hỗ trợ vô giá và sự tận tụy mà nó đã giúp học sinh được thành công. Sự hợp tác này được cử mừng trong một nghi thức ảo vào thứ Sáu, vinh danh 50 Năm của “Volunteers in Public Schools”.

Khi Tổng Giám Đốc Lâm Thời Ts. Grenita Lathan mở đầu chương trình này, bà nhận xét rằng VIPS hãnh diện về hơn 44,000 người tình nguyện trong các trường HISD. Điều này giúp cho tổ chức trở thành nhóm tình nguyện lớn nhất thành phố, đứng cạnh các tổ chức như “Houston Food Bank” và “Houston Livestock Show and Rodeo”.

“Và cũng như các tổ chức đó, chúng ta không thể làm được những gì đang làm mà không có những người tình nguyện,” Lathan nói. “Nhiều nhiều học sinh sẽ không được như ngày nay nếu không có những nỗ lực không mệt mỏi của quý vị. Trong năm thập niên đó, quý vị đã cho Houston thấy sức mạnh của giáo dục công cộng. Hết lần này đến lần khác, quý vị đã hiện diện và làm việc vất vả, tin tưởng nơi học sinh HISD trong mọi bước đường.”

Một trong những người tình nguyện trên 30 năm, bà Pat Rosenberg, bắt đầu tình nguyện năm 1987 tại trường Tiểu Học West University và tiếp tục trong tổ chức PTO của các trường Pershing Middle School và Lamar High School. Bà nói với đám đông về tầm quan trọng của sự hoạt động với học sinh trên toàn khu học chánh.

“Mọi điều nhỏ bé quý vị thi hành đều tạo một sự khác biệt cho học sinh. Vui lòng tiếp tục thi hành. Vui lòng khích lệ những người khác thi hành điều đó,” bà Rosenberg nói. “Chỉ một nụ cười, một lời khen, quý vị không biết rằng điều đó có thể biến đổi tương lai của Houston.”

Thị Trưởng Sylvester Turner cũng lên tiếng, khi đưa ra một tuyên bố chính thức rằng ngày 23 tháng Tư, 2021 là ngày Kỷ Niệm 50 Năm VIPS ở Houston. Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục Ts. Patricia Allen cũng đưa ra một tuyên bố tương tự từ khu học chánh.

Buổi lễ này vinh danh các người được vinh dự hàng năm, chúc mừng các người tình nguyện đã từng tận tụy với học sinh HISD. Vì đại dịch, những người được vinh dự cho niên khoá 2019-2020 thì không được nhìn nhận trong năm qua. Những người đó được vinh dự trước.

Vinh dự “Charles Harding VIPS Senior of the Year” là Eugene Anthony Tuckwiller vì công việc của ông ở trường Tiểu Học Sutton. Vinh dự “Parent Partners of the Year” là Jose VelezChristina Mendoza vì công việc của họ ở trường Tiểu Học  DeZavala. Vinh dự “Youth Volunteer of the Year” là nhóm “Students for Cause” vì công việc của họ ở các trường tiểu học Grissom, Briscoe, và Harris. Và vinh dự “Jean David Myers Volunteer Service” là nhóm “Texas-French Alliance for the Arts/ Be the Peace – Be the Hope” vì công việc của họ tại trường Tiểu Học Sutton.

Sau đó những người được vinh dự năm 2020-2021 được nhận biết vì công việc khó nhọc của họ trong năm qua, đối phó với việc học ảo và pha trộn.

  • Vinh dự “Charles Harding VIPS Senior of the Year”: Ertha Stacey
  • Vinh dự “Parent Partners of the Year”: Alvina Reynolds Randolph
  • Vinh dự “Youth Volunteers of the Year”: Annie Zhu và Shirley Zhu
  • Vinh dự “Jean David Myers Volunteer Service”: West University Elementary PTO

Muốn biết thêm thông tin về VIPS hoặc tình nguyện, hãy vào trang HoustonISD.org/VIPS.