Skip to content

Các chương trình dìu dắt của học khu tán dương hơn 1,300 học sinh lãnh đạo trong đại hội giới trẻ

2021 June 2
by vtran2

Các học sinh từ các chương trình dìu dắt của HISD “Ascending to Men” (ATM) và “Resilient Outstanding Sisters Exemplifying Success” (ROSES) được tán dương trong Đại Hội Giới Trẻ ảo ngày 20 tháng Năm với chủ đề “RISE: Realizing I’m Someone Exceptional”.

Trên 1,300 học sinh từ 56 trường HISD đã tham dự sinh hoạt tăng cường này, ăn mừng các học sinh đã kiên trì qua một năm náo động vì các thử thách và những thích ứng. Hai khóa, một cho học sinh tiểu học và một cho học sinh trung học đã được tổ chức, chú trọng đến sự tăng cường sức mạnh cho giới trẻ, sự lãnh đạo, và độc thoại tích cực.

Các tham dự viên được nghe từ một nhóm học sinh đồng môn khi họ kể lại các cảm nghiệm và những thực hành tốt nhất của họ về sự an toàn, cảm xúc xã hội, và lãnh đạo khi họ lèo lách qua niên khoá hiện thời. Diễn giả được mời Bianca Rosales đã chia sẻ những quả quyết và sự quan trọng của việc hãnh diện về căn tính và quá khứ của một người; trong khi có lời khuyên về sự lèo lách thay đổi, sự tham dự cộng đồng và biết về “siêu khả năng” của một người được chia sẻ bởi diễn giả được mời và nghệ nhân ở Chicago cũng như nhà thầu Dwight White.

“Đó là một cơ hội tuyệt vời để có thể tán dương các học sinh sau một năm chưa từng có mà họ phải đối diện,” Candice Castillo nói, bà là Giám Đốc Điều Hành về “Equity and Outreach”. “Chúng tôi rất biết ơn các người dìu dắt, cộng đồng, nhóm và mọi hỗ trợ viên đã dành thời giờ để đầu tư vào cuộc đời của các học sinh để giúp cho các em đạt được tiềm năng trọn vẹn của mình.”

“Em vui thích và quý mến Đại Hội Giới Trẻ này bởi vì em được lắng nghe các thành quả người ta cảm nghiệm trong cuộc đời của họ, nhất là nghệ nhân, Dwight White là người xuất thân từ Houston,” học sinh lớp 10 trường Chavez là E. Williams nói. “Thật phấn khởi, và nó thúc giục em hãy tiếp tục đam mê ca hát và trở nên một phần tử của Lobo Choir. Em cũng thích khi chúng em đóng một vai trò tích cực trong việc chọn các học sinh thắng giải Talent Show.” Các chương trình dìu dắt của HISD, ATM và  ROSES, nhằm trau dồi các đặc điểm trong một vài lãnh vực để trang bị cho học sinh – nhất là từ các cộng đồng từng bị phục vụ dưới mức – với kiến thức, sự tin tưởng, và các khả năng cần thiết để khởi sự hành trình hậu trung học. Với những câu hỏi liên quan đến các chương trình dìu dắt của HISD, vui lòng liên lạc equityandoutreach@HoustonISD.org hay gọi số 713-556-8902.

Comments are closed.