Skip to content

Các học sinh được học bổng khi niên học sắp chấm dứt

2021 June 9
by vtran2

Khi niên khoá 2020-2021 sắp kết thúc, một vài học sinh lớp 12 của Khu Học Chánh Houston đã nhận được các học bổng vào hôm thứ Ba.

Tại trường Booker T. Washington High School, năm học sinh lớp 12 mỗi người được học bổng trị giá $1,000 của công ty “Texas Spring Cypress Chapter of the Links, Inc.”

Những học sinh được học bổng “Anna James Scholarships” là:

  • Abdulazeez Babajide
  • Vincent Hernandez
  • Mearquayla Johnson
  • Serena Eldridge
  • Jayla Wiley

Ba học sinh lớp 12 trên toàn học khu được học bổng của “Waldman Legal Group”. Người đứng nhất nhật được $2,000, trong khi người hạng nhì và hạng ba nhận được $500 và $250 theo thứ tự tương ứng. Các học sinh chiếm được học bổng “Waldman Legal Scholarships” là:

  • Cristian Moran, hạng nhất, từ trường Houston Academy for International Studies
  • Miranda Galvan, hạng nhì, từ trường North Forest High School
  • Yaritza Torres, hạng ba, từ trường Northside High School

Sau cùng, Exotic Pop đã trao học bổng—mỗi người $1,000—cho một đôi học sinh lớp 12. Học bổng “Donnie Franklin Scholarship” được trao cho Isabel Garcia, của trường Northside High School; học bổng “Charleston Wilson Scholarship” được trao cho Joshua Martinez của trường Height High School.

Comments are closed.