Chó K-9 Bjorn của Sở Cảnh Sát HISD nhận được áo giáp

Con chó “K-9 Bjorn” của Sở Cảnh Sát HISD nhận được một áo chống đạn và dao nhờ một sự tặng dữ từ thiện từ tổ chức vô vị lợi “Vested Interest in K9s, Inc”.  Áo của K-9 Bjorn có thêu hàng chữ “In honor of Haley’s 21st Birthday” (để mừng sinh nhật 21 của Haley)

Tổ chức “Vested Interest in K9s, Inc.”, được thành lập năm 2009, là một tổ chức từ thiện “501(c)(3)” mà sứ mệnh là cung cấp các áo chống đạn và dao và các trợ giúp khác cho các con chó của các cơ quan thực thi pháp luật trong toàn quốc Hoa Kỳ. Bộ áo giáp có thể cứu sống cho các con chó K-9 được làm ở Hoa Kỳ, theo kích thước riêng, và được “National Institute of Justice” chứng nhận. Kể từ khi thành lập, tổ chức “Vested Interest in K9s, Inc.” đã cung cấp hơn 4,301 áo giáp cho các con chó K-9 trong tất cả 50 tiểu bang với trị giá là $6.9 triệu, được tặng bởi tư nhân và các công ty.

Chương trình này dành cho các con chó ở Hoa Kỳ tối thiểu 20 tháng tuổi và tích cực được thuê và được chứng nhận bởi các cơ quan thực thi luật pháp và liên hệ. Các con chó K-9 mà áo giáp đã cũ thì cũng có thể tham dự chương trình này. Ước lượng có khoảng 30,000 con chó K-9 giúp thực thi luật pháp trong toàn thể Hoa Kỳ.

Tổ chức “Vested Interest in K9s, Inc.” nhận những đóng góp được trừ thuế với bất cứ số lượng nào, trong khi sự tặng dữ $960 sẽ bảo trợ cho một áo giáp. Mỗi áo giáp trị giá $1,744-$2,283, cân nặng trung bình 4-5 lb., và được bảo đảm năm năm. Muốn biết thêm thông tin, hoặc tìm hiểu về cơ hội tình nguyện, hãy gọi số 508-824-6978. Tổ chức “Vested Interest in K9s, Inc.” cung cấp thông tin, danh sách các sinh hoạt, và nhận sự tặng dữ trong trang www.vik9s.org, hoặc quý vị có thể gởi những đóng góp về “P.O. Box 9, East Taunton, MA 02718”.