Các Nhà Giáo Dục của Năm được vinh danh trong sinh hoạt ảo

Khi các cơn bão nặng nề – trong mùa hè thông thường ở Houston, với các đám mây đen kéo theo cơn mưa – đã di chuyển qua vùng này vào tối thứ Ba, nhưng tinh thần trong các căn nhà của các giáo chức trong vùng thì không thể giảm bớt.

Và khi bầu trời quang đãng, một cầu vồng đã xuất hiện trên nhà bà Rosa Oviedo, đúng lúc bà bị ngạc nhiên là Giáo Chức Tiểu Học của Năm.

“Tôi cảm thấy sung sướng là một nhà giáo,” bà Oviedo nói. “Chúng tôi không làm công việc này để được vinh danh, nhưng khi HISD thực hiện điều này cho chúng tôi bất kể đại dịch, điều đó thực sự đáng cảm kích.”

Là một giáo chức trong 14 năm, bà Oviedo từng ở trường Neff trong ba năm qua. Hiện thời bà là một giáo chức lớp một, dạy các lớp Anh Văn, lớp song ngữ, và giáo dục đặc biệt. Bà Oviedo bị ngạc nhiên khi ở nhà với một giải thưởng tiền mặt và các quà tặng khác để tán dương sự làm việc chăm chỉ của bà. Đó là một phần của việc cử hành ảo “Educator of the Year” (Nhà Giáo Dục của Năm).

Một cảnh tương tự xảy ra bên kia thành phố ở nhà ông Aric Barnes, ông được nhìn nhận là “Secondary Teacher of the Year” (Giáo Chức Trung Học của Năm). Là một trong sáu người được đề cử, ông Barnes dạy đại số tại trường “Sam Houston Math, Science, and Technology Center High School”. Năm nay, ông là trưởng phòng môn toán, cũng như trưởng nhóm giáo chức lớp chín và dìu dắt hai giáo chức năm đầu.

Vào buổi sáng trong ngày, tất cả những người được đề cử và được vào chung kết năm nay và năm trước đều được mời đến một buổi lễ ngoài trời và một gói quà tại Vận Động Trường Delmar. Trong gói quà này là một đèn vòng cho máy điện thoại di động, các thẻ tặng quà, áo thể thao, và các đồ vật khác.

Tuy sự vinh danh và giải thưởng là một phấn khởi, với ông Barnes, hỗ trợ học sinh và tạo sự khác biệt là động lực của ông.

“Tôi nghĩ trường học như một xã hội thu nhỏ,” ông Barnes nói. “Nếu điều đó đúng cho trường của tôi thì tôi vui mừng để biết rằng tương lai của xã hội là một loại đa dạng, tử tế, và kiên cường.”

Cùng với các Giáo Chức của Năm, những người thắng giải được vinh dự trong các loại sau đây.

Giáo Chức Sơ Khởi của Năm:

 • Sarah Arvidsson, Seguin Elementary School
 • Patricia Biles, Revere Middle School
 • Christen Smajstria, Heights High School

Các Hiệu Trưởng của Năm:

 • Lola Perejón-Lasheras, Helms Dual Language Elementary School
 • Gretchen Kasper-Hoffman, Tanglewood Middle School

Quản Thư của Năm:

 • Brooke Corso, Pin Oak Middle School

Các Giáo Chức Được Nhiều Người Quý Mến:

 • Andrea Eisenstein Winard, Revere Middle School
 • Meghan E. Grout, Burbank Middle School
 • Stephanie Calderon, River Oaks Elementary School
 • Briana J. McCorkle, Hobby Elementary School
 • Minnie Lorraine Guerra, Cunningham Middle School
 • Elsa Flores, DeZavala Elementary School
 • Gisela Luviano-Perez, Elmore Elementary School
 • Julea Brode, Carnegie High School
 • Chinasa J. Nnamani, Law Elementary School

Giải Danh Dự Ann Sledge:

 • Morgan Dewitt, Jane Long Academy
 • Satyra Gilford Smith, Bruce Elementary School