Nhà giáo dục HISD được chọn là “Texas Poet Laureate”

Một nhà giáo dục của Khu Học Chánh Houston được chọn là “Texas Poet Laureate” (người đoạt giải thơ Texas).

Lupe Mendez là một chuyên gia phát triển giáo chức của HISD với hơn mười năm kinh nghiệm trong học khu này. Cựu giáo chức này từng là hội viên của các tổ chức CantoMundo, Macondo, và Crescendo Literary/Poetry Foundation.

Ông Mendez là một văn sĩ có sách xuất bản trên thế giới. Công trình của ông được đề cập trong các tờ “The Kenyon Review”, “Gulf Coast Journal”, “Texas Review”, “Poetry Magazine”, và “Poem-A-Day” của viện “Academy of American Poets”. 

“Tôi rất phấn khởi khi được chọn cho một vinh dự riêng biệt như thế,” ông Mendez nói. “Đó là lúc cử hành và lúc phục vụ như một văn sĩ, một nhà thơ và nghệ nhân kiểu mẫu thích hợp với các nhu cầu của thời đại, phong trào và người dân ở Texas.”

Ông Mendez làm việc với các văn sĩ trẻ khác mầu da, phản ánh tính cách đa dạng của các cộng đồng Texas. Ngoài ra, ông từng là một thi sĩ trình diễn trong gần 20 năm. Tuyển tập mới nhất của ông, “Why I am Like Tequila” đã thắng giải “2019 John A. Robertson Award for Best First Book of Poetry”.

Cơ quan Lập Pháp Texas vừa mới công bố việc chọn người đoạt giải thưởng về thơ. Ông Mendez sẽ phục vụ nhiệm kỳ một năm trong năm 2022.