Tân Hiệu Trưởng

Ts. Alexis Clark được chọn là tân hiệu trưởng trường Crockett Elementary School

Ts. Alexis Clark được chọn là tân hiệu trưởng của trường Crockett Elementary School. Bà Clark bắt đầu với HISD là một giáo chức tại các trường tiểu học Brookline và Harvard. Sau đó bà là Hiệu Phó của trường Harvard trong gần năm năm. Trong khi ở Harvard, bà đã giúp bớt đi khoảng cách thành tích học sinh qua quy trình xác thực PLC và triển khai các yếu tố sâu xa va phức tạp cho mọi học sinh. Gần đây nhất, bà là một cố vấn giáo dục với một tổ thức đặc biệt phát triển não bộ trẻ em thơ ấu. Bà Clark còn có kinh nghiệm trong việc trình diễn vũ điệu và tiếng hát.

Bà có bằng cử nhân về “Interdisciplinary Studies” của Đại Học Texas ở San Antonio, bằng cao học về “Educational Leadership” cũng như bằng tiến sĩ về “Ethical Leadership”, cả hai đều từ Đại Học St. Thomas.