Skip to content

Việc thuê mướn 400 quản gia của HISD thay đổi các hoạt động bên trong

2021 July 7
by vtran2

HISD đang tìm cách lấp đầy 400 chỗ quản gia còn trống trước khi kết thúc niên khoá khi học khu chuyển từ dịch vụ chăm sóc được thuê ở bên ngoài sang các hoạt động bên trong.

Hơn một phần tư của 280 trường trong học khu hiện đang được phục vụ bởi các nhà thầu.

Sự chuyển đổi này sẽ đưa 79 trường được bên ngoài phục vụ sang dịch vụ bên trong vào ngày 1 tháng Mười Hai, 2021, phù hợp với các đề nghị của Ủy Ban Ngân Sách Lập Pháp Texas để cải tiến sự hữu hiệu của hoạt động.

“Chúng tôi đang tìm kiếm các nhân công chăm sóc tận tâm, đúng giờ, và đáng tin cậy là những người hiểu được sự quan trọng của các hoạt động an toàn,” Tổng Quản Lý Hoạt Động Cơ Sở và Đoàn Dịch Vụ Nicole Ware Barnett nói, bà trông coi các hoạt động quản gia cho khu học chánh.

Sở “Custodial Operations” là sở lớn nhất trong nhánh “Facilities, Maintenance, and Operations”. Đơn vị này có nhiệm vụ bảo đảm các môi trường học hành và làm việc thì an toàn, sạch sẽ, và thoải mái cho học sinh, nhân viên, và khách đến thăm.

Nhóm này còn trách nhiệm bảo trì các cơ sở phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ nghệ, giám sát và thanh tra các cơ sở, và số nhân sự cơ sở thích hợp để các nhu cầu chăm sóc có thể được giải quyết.

Giới lãnh đạo tại 79 trường được bên ngoài phục vụ đã được thông báo vào hồi đầu tháng này.

“Mục tiêu của chúng tôi là làm cho sự chuyển tiếp này càng trôi chảy nếu có thể,” Viên Chức Cơ Sở, Bảo Trì, và Hoạt Động Alishia Jolivette nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho các trường.”

Mọi chức vụ quản gia mới sẽ là công việc toàn thời gian, 12 tháng và nhân viên sẽ được trả tiền nghỉ lễ, các lợi tức, và kế hoạch hồi hưu.

Những ai lưu tâm có thể nộp đơn trên mạng tại HoustonISD.org/careers hoặc đích thân đến buổi hội tìm việc “Business Operations Job Fair” vào ngày thứ Bảy, 31 tháng Bảy, 2021, từ 9g sáng đến trưa tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th St.

Các đại diện sẽ có mặt để xét đơn và phỏng vấn tại chỗ. Người xin việc phải đem theo bằng lái xe có giá trị và thẻ an sinh xã hội hoặc thẻ cho phép làm việc.

Comments are closed.