Các Tân Hiệu Trưởng

Erica Cantu Tran được chọn là tân hiệu trưởng của trường Patrick Henry MS

Erica Cantu Tran là hiệu trưởng mới của trường Patrick Henry Middle School. Cantu Tran khởi đầu sự nghiệp của bà 19 năm trước đây là một giáo chức ESL lớp 4 cho Khu Học Cháh Housto tại trường Tiểu Học J.C. Mitchell Elementary. Bà Tran tiếp tục làm việc trong học khu Goose Creek CISD là một giáo chức lớp 3, chuyên gia về đọc sách, hiệu phó và hiệu trưởng. Năm 2018, bà trở lại HISD là hiệu trưởng trường Bonham Elementary, ở đây bà đã tái cơ cấu lại trường này và xây dựng một cộng đồng của sự tin tưởng và học vấn xuất sắc.

Bà Cantu Tran có bằng cử nhân về Behavioral Science của đại học Houston-Clear Lake và bằng cao học về Giáo Dục của đại học Lamar.

LaTreal Peterson được chọn là tân hiệu trưởng của trường Paige ES

LaTreal Peterson được chọn là tân hiệu trưởng trường Paige Elementary. Ông Peterson khởi đầu sự nghiệp giáo dục là một phần tử của đội ngũ “2012 Teach for America” tại trường Emerson Elementary và sau này chuyển sang trường Burbank Elementary. Ông còn phục vụ là một điều hợp viên học sinh giỏi và có tài, huấn luyện viên giảng dạy, giám đốc, và chuyên gia giáo chức. Năm 2018, ông làm Giám Đốc Giảng Dạy trường DeAnda Elementary và hai năm qua ông giữ cùng vai trò lãnh đạo tại trường Burbank.   

Ông Peterson có bằng Cử Nhân về Truyền Thông của Đại Học Wisconsin-Madison và bằng Cao Học về Nghiên Cứu Giáo Dục của trường Johns Hopkins University.