Skip to content

Tân Hiệu Trưởng

2021 August 2
by vtran2

L. Fernando Alarcón được chọn là tân hiệu trưởng trường Benjamin Franklin ES

L. Fernando Alarcón là tân hiệu trưởng của trường Tiểu Học Benjamin Franklin. Alarcón đến từ Colombia và từng ở trong ngành giáo dục 21 năm. Ông làm việc 10 năm ở Bogotá, Colombia là một giáo chức song ngữ trong trường tiểu và trung học, và 11 năm trong Khu Học Chánh Houston là một giáo chức song ngữ tại các trường tiểu học Tinsley và Benavidez. Về sau ông được chọn là hiệu phó của trường Gallegos Elementary. 

Alarcón có bằng cử nhân về “Modern Languages” của đại học “Universidad INCCA de Colombia”, bằng cao học về “Curriculum and Instruction” của Đại Học St. Thomas, và bằng “Principal’s Certification” của Đại Học Lamar.

Comments are closed.