HISD cập nhật bảng COVID-19 để theo dõi các trường hợp trong niên khoá mới

Với việc giảng dạy diện đối diện cho mọi lớp trong HISD vào thứ Hai, 23 tháng Tám, bảng điện tử COVID-19 của học khu sẽ được khởi động lại để phản ánh những trường hợp được xác nhận cho niên khoá mới hầu cộng đồng biết rõ hơn.

Bảng trực tuyến này sẽ tiếp tục theo dõi các trường hợp học sinh và nhân viên được xác nhận COVID-19 theo trường như được thiết kế từ khởi đầu để bảo đảm sự minh bạch. Bảng này sẽ hoạt động ngay khi ngày khai giảng bắt đầu.

“Chúng ta đang ở giữa một cơn đại dịch, do đó chúng tôi muốn trấn an các phụ huynh và cộng đồng rằng mọi thông tin được cung cấp và cập nhật theo đúng thời gian,” Tổng Giám Đốc Millard House nói. “Bảng này là một cách hữu hiệu để chia sẻ thông tin cho nhân viên và gia đình.”

Bảng này sẽ được tiếp tục cập nhật hàng ngày, cho phép người sử dụng duyệt qua dữ kiện theo địa điểm và trên toàn học khu. Bản đồ này cho thấy các trường hợp trên toàn học khu và cũng sẽ được cập nhật. Khi dữ kiện mới của niên khoá mới được thêm vào, các trường hợp hiện thời sẽ được trưng bày trong 14 ngày gần nhất.

Bảng này sẽ triệt để tuân theo mọi luật riêng tư được áp dụng vì nó liên quan đến việc tiết lộ thông tin sức khỏe cá nhân.

Để xem bảng COVID-19, hãy vào trang HoustonISD.org/COVID19Dashboard. Muốn biết thêm thông tin về kế hoạch Trở Lại Trường của HISD, hãy vào trang HoustonISD.org/ReadySetGo.