‘Nỗ lực nhóm’ giúp trường Foster ES trở nên một trường IB

Hè năm nay, trường Tiểu Học Foster đi từ một trường Cần Cải Tiến (IR) sang tình trạng International Baccalaureate (IB).

Một trường IB là một sự liên tục của sự giáo dục quốc tế qua các chương trình giáo dục cao cấp, và thách đố cho các học sinh từ 3 đến 19 tuổi. Đi từ IR sang IB là vì một sự thay đổi trong các mục tiêu giảng dạy và thực hành, theo điều hợp viên Darnisha Allen của trường Foster IB. Hiệu Trưởng Traci Lightfoot cho rằng sự thành công này là nhờ một “nỗ lực nhóm” và đã khen ngợi các giáo chức nào đã chấp nhận viễn ảnh họ đã có từ 2017 và trổi vượt hơn bởi thi hành nhiều hơn chứ không chỉ đạt được các tiêu chuẩn.

“Trường và cộng đồng chúng tôi đã trải qua một sự tiến hóa, có thể nói như vậy,” bà Lightfoot nói. “Trong năm 2019, chúng tôi trở nên một trường hạng A trong tiểu bang Texas… một cách cá biệt, và chuyên nghiệp, đó là một thành tích đáng kể mà nó từng là một mục tiêu, và tôi tin rằng các trường và cộng đồng trong thành phố có thể phát triển và trở nên tuyệt hảo.”

Chương trình IB có bốn chương trình khác nhau tùy theo cấp lớp của học sinh. Những điều này gồm sự làm việc trên các nét cá biệt, khả năng suy nghĩ cặn kẽ, đặt vấn đề, giao tiếp, sự tôn trọng, và đầu óc luôn cởi mở. Học sinh chú trọng đến việc hấp thụ các khả năng này trong khi ở trường. Sự liên tục của các lớp này trong suốt thời gian giáo dục học sinh, đó là chìa khóa. Một khi học sinh có được bằng trung học, các em sẽ lấy sáu lớp IB và “Theory of Knowledge” (lý thuyết về kiến thức) mà nó tương đương với 18 tín chỉ đại học. Học sinh phải xây dựng trên các khả năng này từ sớm, khởi sự với chương trình “Primary Years” trong trường tiểu học.

Tổng Quản Lý chương trình “Innovation and Postsecondary Programs” là Sevasti Meloni giới thiệu các chương trình IB như một “phương cách tiếp cận tổng thể” hơn.

“Nó không chỉ biết những gì, nhưng còn biết thế nào,” Meloni nói.