Sở “Career Readiness” trưng bày các thành tích CTE của học sinh

Bắt đầu từ tháng này, HISD sẽ nâng đỡ lịch trình “Cluster Calendar” của “Career and Technology Education” (CTE) để nêu bật các chương trình có liên hệ đến CTE đang được cung ứng.

“Mục đích của lịch này là để hứng khởi các trường hãy trưng bày các kết quả tuyệt hảo mà các chương trình của họ đang thi hành để giáo dục phụ huynh và học sinh về nhiều chương trình được cung ứng,” Tổng Quản Lý sở “Career Readiness” Melaney Herron nói. “Chúng muốn đề cao các chương trình, học sinh, giáo chức, ban quản trị, và các hợp tác viên đã hỗ trợ cho sự thành công của các chương trình CTE trên toàn học khu.”

Tháng Chín sẽ tập trung vào Tin Học, Nghệ Thuật, Kỹ Thuật Thính Thị, và Truyền Thông. Tháng Mười sẽ là Kiến Trúc và Xây Cất. Tháng Mười cũng còn được coi là “College & Career Readiness Month.”  Lịch này kết thúc vào tháng Năm với Giáo Dục và Huấn Luyện, các Dịch Vụ Nhân Bản, Khách Sạn, và Du Lịch.

Muốn biết thêm thông tin, hãy vào trang Career Readiness.

Xem toàn thể lịch bên dưới: